Sök

Projektbidrag till kulturprojekt

Varbergs kommun kan ge projektbidrag till kulturprojekt av olika slag. Exempel på kulturprojekt som beviljats stöd är konserter, festivaler, utställningar och filminspelningar.

Kulturområdet är brett och ni är välkomna att ta kontakt, via Varberg Direkt, om ni vill bolla idéer om ert projekt.

Med anledning av coronaviruset covid-19

Under 2021 finns undantag från bidragsreglerna med anledning av pandemin.

Läs mer om vilka bidrag som påverkas.

Vem kan söka projektbidrag?

  • Föreningar
  • Organisationer
  • Nätverk
  • Enskild firma

När ska ansökan skickas in?

Ansökningar kan göras löpande under året. Ansökan måste dock lämnas in senast en månad innan projektet ska genomföras. Vid större projekt, kontakta gärna kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog.

Här hittar du ansökningsblankett. Pdf, 163.8 kB.

I ansökan ska du beskriva hur projektet kan bidra till kultur- och fritidsnämndens prioriterade områden. Läs mer om våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål.

Skicka ansökan till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

Hur redovisas projektet?

Senast en månad efter avslutat projekt ska en redovisning av hur projektet har gått skickas till kultur- och fritidsförvaltningen. Om de grundläggande förutsättningarna för projektet har ändrats måste bidraget återbetalas.

Fyll i blanketten för redovosning av projektbidrag Pdf, 309.2 kB. och skicka den till kfn@varberg.se eller per post till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter