Sök

Stöd till studieförbund

Vem kan söka bidrag?

Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör godkänt studieförbund och till verksamhet som är bidragsberättigad (enligt Folkbildningsrådet) och genomförs i Varbergs kommun.

Det finns tre olika bidrag att söka

Grundbidrag

Bidraget fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av föregående års totala kommunanslag.

Volymbidrag

Alla verksamhetsformer räknas in i underlaget, studiecirklar, kulturprogram samt annan gruppverksamhet. Fördelningen beräknas på antalet deltagartimmar från det senaste redovisade verksamhetsåret.

Målgruppsrelaterade bidrag

Detta bidrag riktar sig till särskilda målgrupper: arbetslösa/arbetssökande, invandrare och funktionshindrade enligt Folkbildningsrådets definition. Fördelningen beräknas på antalet deltagartimmar från det senaste redovisade verksamhetsåret. Minst hälften av deltagarna skall tillhöra målgruppen.

Hur ska ansökan göras?

Ansökan görs i Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan.

När ska man söka?

Ansökan om bidrag för kommande verksamhetsår skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 december innevarande verksamhetsår.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter