Sök

Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar

Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar kan sökas av föreningar som bedriver publika/offentliga kulturaktiviteter.

Vilka föreningar kan söka?

En arrangörsförening är en förening som utövar en serie med kulturaktiviteter av olika slag. Konsertföreningen och Varbergs Riksteaterförening är två exempel på arrangörsföreningar i Varberg. I föreningens stadgar ska det tydligt framgå att syftet med föreningen är att bedriva kulturell verksamhet. Läs mer om stödet i Riktlinje för kommunala bidrag.

Hur ska ansökan göras?

Ansökan görs i Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan.

När ska ansökan skickas in?

Ansökan ska göras senast 1 december året före det kalenderår aktiviteterna ska äga rum.

ikon

Kontakta oss

Enhetschef kultur
Sofie Brinkmo

070-885 82 56

sofie.brinkmo@varberg.se

Självservice & blanketter