Sök

Vanliga frågor och svar om stipendier

Här hittar du frågor och svar om kommunens stipendium och hedersplakett som delas ut en gång om året. Du kan också se vilka personer som fått ta emot utmärkelserna tidigare år.

Vem kan få stipendium?

Kulturstipendiet delas ut som stöd och uppmuntran till kulturarbetare, eller grupper av kulturarbetare, för konstnärlig utveckling inom kulturområdet i Varbergs kommun. Penningstipendierna utdelas som stöd och uppmuntran till person eller grupp stadd i utveckling inom idrott eller annan fritidsverksamhet i Varbergs kommun.

Vem kan få hedersplakett?

Hedersplaketten utdelas till person som på ett berömvärt sätt utövar eller främjat kulturverksamhet eller fritidsverksamhet med anknytning till Varbergs kommun.

Hur stor är stipendiesumman?

Enligt föreskrifterna bör vart och ett av stipendierna inte understiga 10 000 kronor. Det är kultur- och fritidsnämnden som beslutar om den årliga stipendiesumman

Vem kan föreslå stipendiat/mottagare av hederplakett?

Både föreningar och privatpersoner kan lämna förslag på kandidater. Kultur- och fritidsnämnden kan också själva komma med förslag.

När ska förslaget vara inne?

Stipendierna delas ut varje år. Sista dag för inlämnande av förslag är den 21 mars 2018. Ansökan görs digitalt.

När delas stipendier och hedersplaketten ut?

Utdelningen äger rum den 6 juni varje år i samband med det festliga firandet av Nationaldagen i Societetsparken.

Vem har fått stipendier och plakett förut?

På den här sidan kan du se tidigare års mottagare av stipendier och hedersplaketter.

ikon

Kontakta oss

Kulturchef

Ingemar Arnesson

 

0733 49 82 50

ingemar.arnesson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter