Sök

Investerings- och projektbidrag

Vilka föreningar får söka?

Föreningar med egen anläggning/lokal eller projekt planerade i föreningens regi. Ungdomsföreningar kan också söka bidrag för vänortsutbyte.

Vad kan föreningen få bidrag för?

  • Nyanläggning, reparation eller inventarier som är knutna till anläggningen
  • Projekt i föreningens regi
  • Vänortsutbyte.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på särskild blankett.PDF (pdf, 99 kB)

När ska ansökan göras?

Senast 31 oktober året innan genomförande. Bidraget kan inte sökas retroaktivt.

Ansökan skickar du till:

Kultur- och fritidsförvaltningen

432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

Besöksadress

Norrgatan 25

ikon

Självservice & blanketter