Sök

Bilda en förening

I Varbergs kommun finns nästan 400 föreningar. Om du ändå inte hittar någon som passar dig – varför inte bilda en egen? Det är inte svårt. På den här sidan kan du läsa hur man gör.

Hur går det till?

Det första steget mot en fungerande förening är att ni bildar en interimsstyrelse (tillfällig styrelse). Den fungerar fram till det första årsmötet då föreningen väljer styrelse.

Interimstyrelsens första uppgifter blir att:

 • Ge förslag på namn till föreningen
 • Utforma förslag till stadgar
 • Föreslå medlemsavgift
 • Föreslå styrelseledamöter
 • Kalla till det möte då föreningen bildas

Föreningen bildas

På det första mötet väljer ni styrelse. Ni beslutar också om föreningens namn, vilka stadgar som ska gälla och hur stor medlemsavgiften ska vara.

Vilka poster ingår i en styrelse?

Styrelsen ska minst bestå av:

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör

Styrelsen ska utökas

Vad gör styrelsen?

Ordförande

 • Leder föreningens möten
 • Ansvarar för planering av verksamheten
 • För föreningens talan utåt
 • Ser till att alla beslut genomförs
 • Godkänner alla räkningar

Kassör

 • Ansvarar för föreningens ekonomi
 • Sköter in- och utbetalningar
 • Ansvarar för medlemsregister och medlemsavgifer
 • Sköter föreningens försäkringsfrågor

Sekreterare

 • Skriver föreningens protokoll
 • Sköter föreningens arkiv
 • Sköter föreningens post

Vad gör en revisor?

När föreningen väljer styrelse, ska det samtidigt utses två revisorer. Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens:

 • Ekonomi
 • Verksamhet
 • Korrespondens
 • Protokoll

När allt är genomgånget ska revisorerna skriva en revisionsberättelse som redovisas på mötet. I revisionsberättelsen beskrivs hur arbetet utförts och om det finns några anmärkningar. Här läggs också förslag om eventuell ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen omfattar. Revisorerna företräder föreningen och är ansvariga inför denna.

Vad är en juridisk person?

En förening betraktas som en juridisk person när den har stadgar och styrelse.

En juridisk person:

 • Kan äga saker
 • Kan teckna avtal
 • Kan vara arbetsgivare
 • Kan vara part inför myndighet
 • Är ansvarig för skulder och kan försättas i konkurs

Organisationsnummer

Den förening som behöver ett eget organisationsnummer kan vända sig till skattemyndigheten. Läs mer om organisationsnummer på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Anmäl din förening till föreningsregistret

Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du anmäla din förening till kommunens föreningsregistret. Du väljer själv om föreningen ska vara synlig eller inte på webben.

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

Varberg direkt

0340-880 00

nina.brunhage@varberg.se

Besöksadress:

Norra Vallgatan 14

ikon

Självservice & blanketter