Sök

Bilda en förening

I Varbergs kommun finns nästan 400 föreningar. Om du ändå inte hittar någon som passar dig – varför inte bilda en egen? Det är inte svårt. På den här sidan kan du läsa hur man gör.

Hur går det till?

Stadgar

Arbeta ihop ett stadgeförslag. Här står hur just er förening är uppbyggd. I framtiden ska en ny styrelse kunna läsa stadgarna och veta precis hur föreningen ska skötas.

Bildandemöte

Närvaroförteckning, föreningens namn, beskrivning av föreningens syfte och ändamål och beslut om godkännanden av stadgar ska finnas med i bildandemötesprotokollet. Här väljer man också vilka som ska sitta i styrelsen. Denna styrelsen ansvarar för verksamheten fram till ordinarie årsmöte (interimstyrelse=tillfällig styrelse). En styrelse ska bestå av minst tre personer.

Stadgar och bildandemötesprotokoll

Protokollen justeras och skrivs under. Det här är beviset på att du startat en förening.

Ansökan om registrering hos Skatteverket

Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket Länk till annan webbplats.. När föreningen har fått ett organisationsnummer blir den en juridisk person.
En juridisk person:
- kan äga saker
- kan teckna avtal
- kan vara arbetsgivare
- kan vara part inför myndighet
- är ansvarig för skulder och kan försättas i konkurs

Ansök om föreningskonto hos bank

Prata med banken och ta med era dokument inklusive dokumentet med ert organisationsnummer.

Registrera föreningen hos ert Riksförbund

Om du vill och har möjlighet att tillhöra något.

Registrera din förening hos kommunen

Du registrerar och skapar en föreningsansvarig i kommunens system Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Som registrerad kan du boka kommunala idrottslokaler, administrera föreningsuppgifter och som bidragsberättigad förening söka bidrag.

Vad gör styrelsen?

Ordförande

Leder föreningens möten

 • Ansvarar för planering av verksamheten
 • För föreningens talan utåt
 • Ser till att alla beslut genomförs
 • Godkänner alla räkningar

Kassör

 • Ansvarar för föreningens ekonomi
 • Sköter in- och utbetalningar
 • Ansvarar för medlemsregister och medlemsavgifer
 • Sköter föreningens försäkringsfrågor

Sekreterare

 • Skriver föreningens protokoll
 • Sköter föreningens arkiv
 • Sköter föreningens post

Vad gör en revisor?

När föreningen väljer styrelse, ska det samtidigt utses två revisorer. Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens:

 • Ekonomi
 • Verksamhet
 • Korrespondens
 • Protokoll

När allt är genomgånget ska revisorerna skriva en revisionsberättelse som redovisas på årsmötet. I revisionsberättelsen beskrivs hur arbetet utförts och om det finns några anmärkningar. Här läggs också förslag om eventuell ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen omfattar. Revisorerna företräder föreningen och är ansvariga inför denna.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Besöksadress:

Norra Vallgatan 14

Självservice & blanketter