Sök

Idrottsråd

Idrottsrådet är en rent idrottslig arbetsgrupp som i samråd med Hallands Idrottsförbund är utsedd att lokalt företräda idrotten inom kommunen med ett medlemsskap i Riksidrottsförbundet.

Rådets syfte och primära uppdrag är att i övergripande strategiska frågor vara idrottsrörelsens språkrör i dialogen med kultur- och fritidsförvaltningens politiker och tjänstemän, i ärenden och frågor som berör idrotten. 

ikon

Kontakta oss

Idrottsrådet

Hans-Eric Bengtsson

0340-660 064, 0705-45 67 37

hans-eric.bengtsson@glocalnet.net


Jarl Kristenson

0340-375 46, 0703-28 98 80

jakr@telia.com


Självservice & blanketter