Sök

Lotteritillstånd

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Innan registrering ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare. Kommunen utser i sin tur en kontrollant. Här får du svar på de vanligaste frågorna i sådana ärenden som kommunen handlägger. 

Vad är ett lotteri?

Ett lotteri kan sammanfattas som ett aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen.

Krav för att få registrera lotterier i Varbergs kommun

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom Varbergs kommun
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls
 • Det ska finnas en utsedd lotteriföreståndare för lotteriet
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online
 • Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde

Registreringsperiod och omsättning

En registrering gäller under fem år. Under denna tid får den totala omsättningen för lotterierna inte överstiga 33 och 1/3 dels basbelopp (1 5550 000 kronor, 2019). För att anordna lotterier som omsätter mer än 33 och 1/3 dels basbelopp under femårsperioden måste tillstånd sökas hos spelinspektionen.

Föreningen utser en lotteriföreståndare

Innan ansökan om registrering görs ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare. Till ansökan ska protokollsutdrag från ett styrelsemöte bifogas där det framgår att lotteriföreståndaren har utsetts av föreningens styrelse. Lotteriföreståndaren bär det yttersta ansvaret för föreningens lotterier, detta innefattar bland annat att regler och bestämmelser följs. Lotteriföreståndaren ska föranmäla varje lotteri till föreningens kontrollant och innan lotteriet börjar ska lotteriföreståndaren och kontrollanten vara överens om alla detaljer som rör lotteriet. Efter lotteriets slut ska redovisning göras till lotterikontrollant.
Mer information om uppdraget som lotteriföreståndare finns hos spelinspektionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen utser en lotterikontrollant

Vid godkänd registrering utser kommunen en kontrollant som granskar föreningens lotterier.

Lotterier som inte behöver registreras

Vissa lotterier kräver inte en registrering. Om lotteriet sker under privata former med låga belopp eller om deltagande inte kräver betalning av en insats behövs ingen registrering.

- Regler för lotterier som inte behöver registrering

Ideella föreningar

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2020, 12,07 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2020, 8 050 kronor)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning etc.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Övriga (t ex privatperson eller företag)

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2019, 11,63 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2019, 775 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med: en offentlig nöjestillställning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Avgifter

Avgift för en femårig registrering är 500 kr. Det tillkommer också ett kontrollantarvode som är tre procent på lotteriets omslutning (omsättning). Kontrollantarvodet är maximerat till 4 500 kronor per lotteri.

​Var söker man tillstånd

Ansökan om registrering görs på blankett och insändes till kultur- och
fritidsförvaltningen, 432 80 Varberg.  Du kan hämta blankett här.PDF (pdf, 178.9 kB)

Spellagen

Lotterier regleras via Spellagen. Läs spellagen i sin helhet här: Spellag (2018:1138)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Handläggare

Nina Brunhage

Varberg direkt

0340-880 00

nina.brunhage@varberg.se

Besöksadress:

Varberg direkt
Norra Vallgatan 14

Självservice & blanketter