Sök

Lotteritillstånd

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Innan registrering ska föreningen ha utsett en kontaktperson. Kommunen utser i sin tur en kontrollant. Här får du svar på de vanligaste frågorna i sådana ärenden som kommunen handlägger. 

Vad är ett lotteri?

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen.

Grundläggande krav för att få en registrering för lotterier

 • Föreningen ska enligt sina stadgar ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål
 • Föreningen inte vägrar någon inträde som medlem
 • För sin verksamhet behöver intäkter från lotteri
 • Lotterna får endast säljas i Varbergs kommun
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls
 • En kontaktperson för lotteriet ska finnas
 • Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde
 • En kontantvinst får inte överstiga ett prisbasbelopp
 • Registreringslotterier får inte inkludera vadhållning (satsa på utfallet på en framtida händelse). Exempel på detta kan vara att tippa resultat på det egna lagets hemmamatcher

Registreringsperiod och omsättning

En registrering gäller under fem år. Under denna tid får den totala omsättningen för lotterierna inte överstiga 33 och 1/3 dels basbelopp. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor. För att anordna lotterier som omsätter mer än 33 och 1/3 dels basbelopp under femårsperioden måste tillstånd sökas hos spelinspektionen. En ny registrering kan inte börja gälla förrän den tidigare registreringstiden har löpt ut.

Föreningen utser en kontaktperson

Innan ansökan om registrering görs ska föreningen ha utsett en kontaktperson. Till ansökan ska protokollsutdrag från ett styrelsemöte bifogas där det framgår att kontaktpersonen har utsetts av föreningens styrelse. Kontaktpersonen bär det yttersta ansvaret för föreningens lotterier, detta innefattar bland annat att regler och bestämmelser följs. Kontaktpersonen ska föranmäla varje lotteri till föreningens kontrollant och innan lotteriet börjar ska kontaktpersonen och kontrollanten vara överens om alla detaljer som rör lotteriet. Efter lotteriets slut ska redovisning göras till lotterikontrollant.

Kommunen utser en lotterikontrollant

Vid godkänd registrering utser kommunen en kontrollant som granskar föreningens lotterier.

Lotterier som inte behöver registreras

Vissa lotterier kräver inte en registrering. Om lotteriet sker under privata former med låga belopp eller om deltagande inte kräver betalning av en insats behövs ingen registrering.

- Regler för lotterier som inte behöver registrering

Ideella föreningar

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2022, 12 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2022, 8050 kronor)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning etc.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Övriga (t ex privatperson eller företag)

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2022, 12 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2022, 805 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med: en offentlig nöjestillställning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Avgifter

Avgift för en femårig registrering är 500 kr (faktureras av Varbergs kommun). Det tillkommer också ett kontrollantarvode som är tre procent på lotteriets omslutning (omsättning). Kontrollantarvodet är maximerat till 4 500 kronor per lotteri.

​Var söker man tillstånd

Ansökan om registrering görs på blankett och insändes till kultur- och
fritidsförvaltningen, 432 80 Varberg.  Du kan hämta blankett här. Pdf, 148.4 kB.

ikon

Kontakta oss

Handläggare

Ella Argale

Varberg direkt

0340-880 00

ella.argale@varberg.se

Besöksadress:

Varberg direkt
Norra Vallgatan 14

Självservice & blanketter