Sök

Kod för att komma in i idrottshallar och gymnastiksalar

Varje förening har en sexsiffrig kod som används för att komma in i idrottshallar och gymnastiksalar vid sina bokade tider. Koden fungerar till alla föreningens bokade tider, vilken hall eller anläggning som än bokats i Interbook Go. Privatkunder som bokar idrottshall kan fortsätta använda de brickor som tidigare använts för att komma in i hallarna, men kan få en kod om så önskas.

Kod

Koden är sexsiffrig och skickas ut till varje förening.

Koden byts av kultur- och fritidsförvaltningen varje år i september, inför säsongtidernas start. Om ni vill byta kod tidigare kontaktar ni Varberg Direkt, varbergdirekt@varberg.se.

Om du glömt koden

Koden står i bokningsbeskedet när föreningen bokat sina tider. Koden finns även på Dina sidor i Interbook Go Länk till annan webbplats.. Gå in på dina bokningar. Titta på din bokning genom att markera bokningen, klicka därefter på knappen Ändra, skrolla ner till fliken Passerkort och klicka på pil ner.

Säkerhet

Koden behöver informeras till alla föreningens medlemmar. Eftersom en kod lättare riskerar att spridas även till andra personer, ej föreningsmedlemmar, så ställs högre krav på föreningarna att ta ansvar för sin kod. Koden ska ses som en fysisk nyckel till lokalen.

Kodens giltighet

Koden gäller under föreningens bokade tid, + 15 min innan bokad tid. Föreningen kommer inte ha möjlighet att komma in igen efter bokad tid, men kommer att kunna använda omklädningsrummen en halvtimma efter bokningen.

Det är viktigt att en ledare alltid kommer 15 min innan, lämnar sist och aldrig innan den bokade tiden är slut.

Låt dörren vara stängd

Det är också viktigt att dörrar inte ställs upp av föremål. Skulle något hända inne i hallen kan vi enbart se vem som sist öppnade dörren utifrån, vilket innebär att det också blir den föreningen som bär ansvaret.

Bokning

Ni bokar era tider som vanligt i Interbook Go Länk till annan webbplats., men kopplar nu koden till bokningen i stället för brickan. Ni klickar liksom tidigare på Passerkort och lägger där till er pinkod.

Användning

På plats vid lokalen/anläggningen i samband med er bokade tid, slå in er kod och avsluta med OK eller * beroende på hur läsaren ser ut.

Felsökning

Om koden inte fungerar vill vi att ni kontrollerar följande:

  1. Säkerställ att rätt tid är bokad. Alla kan se den bokade tiden via Interbook Go Länk till annan webbplats.. Det gäller även de personer som inte har ett användarkonto, eftersom man inte behöver vara inloggad för att se bokade tider i hallarna.
  2. Ring journumret, 0340-69 76 61.

Behörighetsbrickor

En del föreningar har brickor med en speciell behörighet till vissa dörrar som sträcker sig utanför de bokade tiderna. Det gäller oftast dörrar inne i en anläggning, såsom förråd, kansli eller liknande.

Dessa brickor/taggar är inte kopplade till bokningssystemet Interbook Go. De kommer att fungera som tidigare och ni kommer fortsätta att använda dem som vanligt.

Är ni osäkra på vilka av era brickor som är behörighetsbrickor kontakta Varberg Direkt, varbergdirekt@varberg.se.

Privatpersoner kan använda brickor istället

Privatkunder som bokar idrottshall kan fortsätta använda de brickor som tidigare använts för att komma in i hallarna, men kan få en kod om så önskas. Kontakta då Varberg Direkt, varbergdirekt@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Susanne Dani

Verksamhetsutvecklare

susanne.dani@varberg.se

Självservice & blanketter