varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Konstgräsplaner

Konstgräsplan, Övrevi idrottsplats

Konstgräsplan, Övrevi idrottsplats.

Med anledning av coronaviruset covid-19

Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har dock rekommenderat kommunerna att utomhusanläggningar ska vara öppna. Detta gäller så länge föreningar och utövare följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av covid-19.

Därför är Sjöaremossens isbana och konstgräsplanerna öppna för allmänhet och föreningar.

Läs mer om hur kommunens verksamheter påverkas av covid-19.länk till annan webbplats

Det finns fem konstgräsplaner i Varbergs kommun. 

Förteckning konstgräsplaner:

Under vinterhalvåret har vi regler för hur planerna får användas.

  • Snöbelagd plan får absolut ej beträdas
  • Snöröjning görs ej på kvällar och helger
  • Planen får ej användas innan klartecken ges från kultur- och fritidsförvaltningen
  • Enligt kultur- och fritidsnämndens snöplicy skall planen vara spelbar senast två vardagar efter avslutat snöfall

För kontakt med vaktmästare se journummer nedan.

ikon

Kontakta oss

Enhetschef

Håkan Gustafsson

0340-886 55

0721-51 97 75

hakan.gustafsson@varberg.se

Journummer: 070-668 82 18

Måndag-fredag kl. 07.00-22.00

Lördag kl. 08.00-18.15

Söndag kl.08.00-21.00

Bokning:

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter