Sök

Luften är fri - Friluftslivets år 2021

I år är det Friluftslivets år och det nationella projektet Luften är Fri syftar till att få fler människor att prova friluftsliv.

Fotot visar en en sluttning med några träd på och en sjö med två små hus och några kanoter vid strandkanten.

I Varberg kommer Kultur- och Fritidsförvaltningen under hela året att ha fokus på friluftsliv i sina verksamheter, framför allt kopplat mot målgrupperna ungdomar och personer med utländsk bakgrund för att få så många som möjligt att upptäcka vår fantastiska natur!

Aktiviteter kommer också att arrangeras för beslutsfattare så som politiker och tjänstemän, som utöver unga också är en av projektets målgrupper. Syftet är att öka kunskapen om friluftslivet för att på lång sikt kunna öka kvalitén på de satsningar som görs men också förhoppningsvis möjliggöra för fler satsningar på friluftslivet.

Projektet kommer att dokumenteras genom ett antal korta filmer, som släpps under året. Håll utkik i sociala medier på #luftenärfri och #luftenärfrivarberg

På nationell nivå leds projektet av Svenskt Friluftsliv Länk till annan webbplats. med stöd av Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Du kan läsa mer på Svenskt Friluftslivs hemsida för Friluftslivets år www.luftenarfri.nu Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter