varningsikon

2020-07-08 07.58

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Sjön i Åkulla i solnedgång

Foto: Christoffer Collin

Outwest - ett friluftsprojekt

Outwest är ett friluftsprojekt som syftar till att tillgängliggöra kommunens natur för fler och samtidigt skydda viktiga naturvärden.

Projektet startade i januari 2019 och pågår under ett år. Under projekttiden ska Outwest bland annat hitta nya sätt att tillgängliggöra naturen och vidareutveckla fyra olika friluftsdestinationer i kommunen: Sjöaremossen, Apelviken, Åkulla och Hallandsleden.

Projektet drivs av Varbergs kommun med finansiering från Leader Halland. Outwest berör och samarbetar med en rad olika aktörer så som idrottsföreningar, markägare, jaktlag och länsstyrelsen.

 

EU-logotyp
Logotyp Lokalt ledd utveckling
Leader-logotyp
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Hanna Erixon, projektledare Outwest
Telefon: 073-400 34 61

E-post: hanna.erixon@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter