varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Håstens simhall är stängd

Varbergs kommun ska bygga en ny bad- och simanläggning. I den nya anläggningen planeras bland annat en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Anläggningen kommer att ligga där Håstens simhall ligger idag. Håstens simhall stängde för gott sommaren 2018 och är nu riven.  Mer information om den nya anläggningen och vad som händer under byggtiden finns här.

ikon

Kontakta oss

Enhetschef

Olof Johansson

Tel: 070-532 90 10

olof.johansson@varberg.se

Självservice & blanketter