varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Frågor och svar om Simstadiomns öppethållande 2020

Här samlar vi frågor och svar om öppethållandet av Simstadion sommaren 2020.

Vilka anpassningar gör ni för att minska risken för smittspridning?

Vi gör en rad olika åtgärder. Bland annat:

  • Begränsar antalet besökare till maximalt 100 personer åt gången när anläggningen är öppen för allmänheten.
  • Uppmanar allmänheten och föreningsaktiva till dusch och ombyte hemma.
  • Markeringar i marken gör det lättare att hålla lämpligt avstånd vid köbildning.
  • Begränsar antalet personer som nyttjar omklädningsrummen samtidigt.
  • Markeringar i omklädningsrummen gör det lättare att hålla lämpligt avstånd.
  • Skyltar uppmanar besökare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Håller basturna stängda

Varför begränsar ni antalet besökare vid allmänhetens bad?

Simstadion följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar därmed en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19. För att minska risken för trängsel har vi beslutat att inte släppa in fler än 100 personer åt gången under allmänhetens bad.

Varför är inte Simstadion öppen för allmänheten på fler tider?

Simstadion kommer att nyttjas under hela veckan samma tider som vi brukar. Skillnaden är att vi i år håller öppet för en målgrupp i taget. När Simstadion inte är öppen för allmänheten kommer den att användas för simskola och för skolbad samt av föreningslivet, grupper som enligt politiskt beslut ska prioriteras i första hand inom kommunens simverksamhet. Uppdelningen gör vi för att kunna säkerställa att våra besökare ska kunna hålla det avstånd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Från och med 29 juni kommer anläggningen att nyttjas av föreningar och allmänhet samtidigt på prov tre vardagskvällar i veckan. Detta möjliggörs då vi höjt maxgränsen till 100 besökare åt gången och föreningen inte är fler än 50 personer.

Varför delar ni inte upp dagen i olika pass under allmänhetens bad?

Vi har bedömt att det inte är ett alternativ att dela upp dagen i olika pass då det riskerar att bidra till ökad köbildning vid entrén i samband med insläppstider– något som vi vill undvika så långt det är möjligt. Dessutom skulle det krävas mycket personalresurser för att säkra att reglerna efterföljs. Dock uppmanar vi våra kunder att inte stanna mer än tre timmar per besök för att så många som möjligt ska få nyttja anläggningen. I sommar kommer vi att prioritera att säkerställa att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19. 

Vad händer om det bara finns en plats kvar under allmänhetens bad men vi är ett sällskap med flera personer som vill besöka anläggningen tillsammans?

Om ett sällskap består av fler personer än det finns lediga platser kan ni välja att gå in en och en i den takt platser blir lediga eller att vänta tills det finns plats till hela sällskapet. Observera att barn som badar på egen hand utan målsmans sällskap måste kunna simma 200 meter. Rekommenderad ålder är 10 år.

Kan jag få veta i förväg om det är finns några entréplatser lediga eller ej?

Vi kommer inte ha möjlighet att informera om när det finns entréplatser lediga. Då insläpp och utpassering kommer att ske löpande skulle informationen snabbt kunna bli inaktuell. Vi har av resursskäl inte heller möjligt att erbjuda förbokning eller att dela in dagen i olika pass. Att dela in dagen skulle dessutom kunna medföra att det blir köbildning vid entrén i samband med att nya platser släpps, något som vi vill undvika i den mån det går. I detta läge är vår första prioritering att säkerställa att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19.

Hur säkerställer ni att besökarna följer uppmaningen om att duscha hemma?

I denna extraordinära situation måste vi förlita oss på att Simstadions besökare följer vår uppmaning och duschar hemma. Omklädningsrummen och duscharna kommer dessutom att vara öppna för dem som inte har möjligt till dusch hemma. Men vi ser helst att de bara används i undantagsfall. Vi kan dock inte hålla omklädningsrummen öppna alls under simskolans tider, vi bedömer att risken för trängsel är för stor. Istället kommer vi att ha en tät dialog med vårdnadshavarna och be om deras hjälp med att lära simskolebarnen vikten av att duscha innan bassängbad.

Vi tar dagligen prover på vattenkvaliteten i bassängerna. Om vi genom dessa ser att våra besökare inte följer vår uppmaning, och vattenkvaliteten därför blir försämrad, kommer vi att behöva stänga Simstadion helt.

Varför installerar ni inte utomhusduschar?

Utomhusduschar har lyfts som en möjlig lösning, men vi kom fram till att detta inte är ett alternativ då det inte finns några brunnar att leda ned vattnet i (duschvattnet riskerar då att rinna ner i bassängerna). Det finns inte tid eller resurser att lösa detta inför sommarsäsongen.

Får barn bada under morgonsimmet?

Barn som är simkunniga och kan simma minst 200 meter är välkomna att motionssimma under morgonsimmet. Barnpoolerna och hoppoolen kommer att vara stängda för rengöring under denna tid.

Varför är omklädningsrummen öppna för vissa målgrupper och stängda för andra?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar de åtgärder vi kan för att minska risken för trängsel inne på anläggningen. Omklädningsrummen är ett av de utrymmen som vi identifierat som störst risk för trängsel kommer vi att vidta en rad restriktioner för dem som vill använda dem. Olika målgrupper har olika förutsättningar för sitt besök, därför har vi anpassat restriktionerna efter olika grupper. För samtliga som nyttjar omklädningsrummen kommer antalet personer som vistas i omklädningsrummen begränsas och markeringar inne i lokalen ska göra de lättare att byta om på tryggt avstånd.

Allmänheten ombeds att duscha och byta om hemma. Omklädningsrummen kommer att vara öppna för dem som av speciella skäl inte har möjlighet till detta.

Föreningsaktiva kommer inte att tillåtas använda omklädningsrummen utan ska duscha och byta om hemma. Detta är beslutat i samråd med berörda föreningar. Toaletterna kommer att vara öppna.

Skolelever som kommer till Simstadion för idrottslektion eller simtest kommer att få nyttja omklädningsrummen. Aktiviteten sker vanligen som en del av skoldagen, därför har eleverna i regel inte möjlighet till dusch och ombyte hemma. För att undvika trängsel kommer personalen se till att inte två elevgrupper byter om samtidigt.

Simskolebarn kommer inte att tillåtas använda omklädningsrummen utan ska duscha och byta om hemma. Detta då vi bedömmer att risken för trängsel är som störst i samband med ombyte inför simskola. Toaletterna kommer att vara öppna under simskolan tider.

Varför tillåter ni att fler personer på anläggningen under simskolans tider?

Antalet simskoleplatser per lektionstillfälle är sommaren 2020 minskat till 35 st. I år tillåter vi enbart en medföljande per barn. Det innebär att det maximalt kan bli 70 besökare på anläggningen samtidigt under simskolans tider. I år tillåter vi inte att medföljande vuxen badar under lektionen, vilket innebär att enbart 35 besökare vistas i bassängerna samtidigt. Vi bedömer att medföljande vuxna har goda möjligheter att hålla avstånd till varandra på läktaren och att eleverna kan hålla avstånd till varandra i bassängen. Simgrupperna kommer att använda hela bassängytorna för att sprida ut och hålla avstånd i undervisningen så bra som möjligt. Simgrupperna kommer även att delas in i mindre grupper för att ytterligare säkerställa att avstånd enligt riktlinjer kan hållas.

Varför är omklädningsrummen öppna för dem som har simskola i Veddige simhall?

I Veddige simhall har vi möjlighet att nyttja omklädningsrummen som finns i den intilliggande idrottshallen. Då här finns fler omklädningsrum är risken för trängsel mindre här.

Hur hanterar ni halvårs- och årskort under coronapandemin?

Korten gäller som vanligt vid entré till Simstadion. Observera att begränsningen med maximalt 75 besökare åt gången gäller och att korten inte ger någon förtur. Det går bra att ”frysa” sitt kort och på så vis pausa giltighetstiden till dess att vi kan ha öppet som vi brukar.

Säljer ni säsongskort på Simstadion 2020?

Vi kommer att sälja säsongskort även sommaren 2020. Observera att begränsningen med maximalt 75 besökare åt gången gäller och att korten inte ger någon förtur. Då anpassningarna för att minska smittspridningen av covid-19 påverkar möjligheten att nyttja anläggningen säljs de i år med 20% rabatt.

Varför har ni inte speciella öppettider för riskgrupper?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer i riskgrupp för covid-19 att begränsa sina sociala kontakter och att begränsa sina sociala kontakter. Att ha speciella öppettider för seniorer skulle inte ligga i linje med ansvariga myndigheters rekommendationer.

Hittar du inte svaret på din fråga? Mejla den till kfn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Simstadion

Strandgatan 23

0340-88083

hastenssimhall@varberg.se

Enhetschef

Olof Johansson

070-532 90 10

olof.johansson@varberg.se

Självservice & blanketter