Sök

Veddige simhall

Veddige ligger cirka två mil nordost om Varberg. Simhallen ligger i anslutning till Vidhögehallen, centralt i Veddige. Just nu är simhallen stängd för att dess skick ska kunna undersökas.

Veddige simhall är byggd 1971 och anläggningen har stora renoveringsbehov. För att få fram tillförlitliga uppgifter om renoveringskostnad görs en förstudie där simhallens skick och renoveringsbehov undersöks. Det här kräver att bassängen töms på vatten och anläggningen behöver därför stängas under en tid.

Undersökningar hösten 2021

Ett antal undersökningar genomförs under hösten 2021 för att kunna bedöma status och skick.

Bedömning av bassängens betongkonstruktion

Detta görs både genom okulär besiktning och genom att borra i betongen för att få fram prover som kan undersökas.

Genomgång av vattenreningsanläggningen

En genomgång för att kunna bedöma dess livslängd och framtida underhållsbehov.

En helhetsbedömning av byggnaden både ut- och invändigt

Bedömningen görs av sakkunniga inom bygg, VVS och el, och de inventerar inte bara simhallen utan även de omkringliggande ytorna, som omklädningsrum, duschar, reception och personalrum samt taket och fasaden.

Resultatet av undersökningarna sammanställs i en rapport. Den tar upp vilka åtgärder som behöver utföras både på kort och lång sikt samt en kostnadsuppskattning för åtgärderna. Förstudierapporten ska vara färdigställd vid årsskiftet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om nästa steg i mars 2022

När förstudien av Veddige simhalls renoveringsbehov är klar kommer ansvariga tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen att analysera och bearbeta rapporten. Den analysen, tillsammans med förstudien, blir sedan underlag när kultur- och fritidsnämnden tar beslut om Veddige simhalls framtid. Det sker vid nämndens sammanträde i mars 2022.

Tills vidare välkomnar vi dig till Pingvinen, Varbergs nya is- och simarena Länk till annan webbplats., en mötesplats för motion, hälsa och lek för alla åldrar.

Läs mer om ärendet:

Betongspecialister och andra sakkunniga undersöker Veddige simhall Länk till annan webbplats.

Svar om framtiden för Veddige simhall dröjer något Länk till annan webbplats.

Förvaltningens förslag: Framtiden för Veddige simhall och driften av kommunens badanläggningar Länk till annan webbplats.

Medley driver verksamheten i badanläggningarna

Från den 1 januari 2021 är det Medley AB som driver badanläggningarna i Varbergs kommun.

Läs mer om öppethållande, priser och annan information på Medleys hemsida Länk till annan webbplats..

ikon

Kontakta oss

Veddige simhall

Skolgatan 12, Veddige

010-450 90 40

veddigesimhall@medley.se

Självservice & blanketter