varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Simskola för barn med behov av särskilt stöd

BSS-simskolan har det enskilda barnet i fokus. Vi strävar efter en nära kontakt mellan barn och simlärare och vi lär ut simning med hänsyn till barnets möjligheter och begränsningar. Målet är att kunna simma 200 meter – Skolverkets krav för simkunnighet för årskurs 6.

Varbergs kommun och Region Halland, Barn-habiliteringen samt BUP har ett samarbete för att kunna erbjuda anpassad simundervisning, BSS-simskola. Torsdagar i Veddige simhall finns det lektionstider mellan kl. 14.30 och 16.45, lektionerna är 40 minuter långa.

Hur funkar det?

  • Små grupper – tre till fyra barn per simlärare
  • Lugn och ro – vi är ensamma i simhallen
  • Strukturerat och individanpassat – simgruppen får ett eget schema så att det är enklare att förbereda sig inför lektionen
  • Säkerhet i fokus – vi lär ut bröstsim och livräddningsryggsim enligt Svenska livräddningssällskapets standard
ikon

Kontakta oss

Simskoleansvarig

Sara Lindblom

070-873 80 61

simskola@varberg.se

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter