Sök

Kickstart - för föreningar

Ikoner som föreställer noter, löv, boll, ryggsäck och en bok i samt ordet "kickstart" i mitten.

Det senaste åren med pandemin har varit en prövning för många. Därför görs i år återigen en satsning på föreningar, en Kickstart, för att få igång kultur- och fritidsaktiviteter.

Många föreningar har, under pandemin, drabbats av tappade medlemsantal eller inställda föreställningar, vilket i sin tur inneburit förlorade intäkter. Genom Kickstart kan föreningar söka ekonomiskt tillskott för att ge kultur- och fritidssektorn en rejäl puff framåt.

Tre fokusområden

Via vår e-tjänst söker föreningar ett ekonomiskt tillskott på max 15 000 kronor för att kunna bidra med något extra. I år fokuserar vi på tre områden:

  • att återfå publik
  • att återfå medlemmar
  • ledarvård

Ansökan för att söka ekonomiskt tillskott via Kickstart är nu stängd, då pengarna som beviljats projektet är slut.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Erika Sjöwall, utvecklingsstrateg

Telefon: 073-305 78 98

E-post: erika.sjowall@varberg.se

Självservice & blanketter