Sök

Kickstart - för föreningar

Ikoner som föreställer noter, löv, boll, ryggsäck och en bok i samt ordet "kickstart" i mitten.

Det senaste åren med pandemin har varit en prövning för många. Därför görs i år återigen en satsning på föreningar, en Kickstart, för att få igång kultur- och fritidsaktiviteter.

Många föreningar har, under pandemin, drabbats av tappade medlemsantal eller inställda föreställningar, vilket i sin tur inneburit förlorade intäkter. Genom Kickstart kan föreningar söka ekonomiskt tillskott för att ge kultur- och fritidssektorn en rejäl puff framåt.

Tre fokusområden

Via vår e-tjänst söker föreningar ett ekonomiskt tillskott på max 15 000 kronor för att kunna bidra med något extra. I år fokuserar vi på tre områden:

  • att återfå publik
  • att återfå medlemmar
  • ledarvård

Planerade insatser bör vara kopplade till föreningens verksamhetsområde. Samverkan med andra föreningar premieras.

De anslagna medlen är begränsade, så det är först till kvarn som gäller.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Erika Sjöwall, utvecklingsstrateg

Telefon: 0733-305 78 98

E-post: erika.sjowall@varberg.se

Självservice & blanketter