Sök

Kickstart - för föreningar

Ikoner som föreställer noter, löv, boll, ryggsäck och en bok i samt ordet "kickstart" i mitten.

Det senaste året med pandemin har varit en prövning för många. I år görs därför en extra satsning, en Kickstart, för att få igång kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga samt seniorer.

Barn och unga samt äldre har under pandemin drabbats särskilt av att inte kunna träffas i sociala sammanhang, utföra sina träningar eller genomföra andra aktiviteter. Genom Kickstart kan föreningar söka ekonomiskt tillskott för att ge kultur och fritid en rejäl puff framåt.

Sök ekonomiskt tillskott

Via vår e-tjänst söker föreningar ett ekonomiskt tillskott på max 10.000 kronor för att kunna bidra med något extra. Exempel på detta kan vara ledarvård, prova-på-aktiviteter eller föreläsningar.

De anslagna medlen är begränsade, så det är först till kvarn som gäller.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Erika Sjöwall, utvecklingsstrateg

Telefon: 0733-305 78 98

E-post: erika.sjowall@varberg.se

Självservice & blanketter