Sök

Bilden föreställer en person som dansar på en gata.

Bli Varbergs kommunkoreograf för ett år

Varbergs kommun och Region Halland utlyser nu KOKO kommunkoreograf 2022. Det är en unik möjlighet för en grupp danskonstnärer eller en enskild danskonstnär att få arbeta med danskonst i ett dansresidens, i en kommun, under ett helt år.

Ladda hem utlysningen som pdf. Pdf, 334.2 kB. (Pdf, 334.2 kB)

Residensets mål är att Varbergs invånare ska få möta dans på nya sätt och på nya platser. Vi vill skapa unika ögonblick och varaktiga erfarenheter av dans för ett brett spektra av mål- och åldersgrupper runt om i Varbergs kommun. Vi söker en enskild eller grupp danskonstnärer som är intresserad av att arbeta med nyfikenhet, inkludering och delaktighet.

Uppdraget

Som kommunkoreograf är du i högsta grad aktiv i skapandet av projektet som helhet. En projektgrupp bestående av producenter, samordnare, pedagoger m.m. är med och stöttar, vägleder och styr projektet tillsammans med danskonstnären. Projektgruppen representerar flera olika delar av kommunens verksamheter och målgrupper och är din/er länk och kontakt till invånarna i Varberg.

Varberg som danskommun

I Varbergs kommun bor ca 65 000 invånare och du kommer du att arbeta i hela kommunen. Tillgänglighetsaspekten är viktig i formandet av kommunens kulturutbud - du kommer arbeta i staden såväl som på landsbygden.

Idag finns ett rikt dansliv i Varbergs kommun med en stor ideell sektor av dansföreningar, dance-crews och studieförbund. Detta är exempel på grupper vi vill sätta dig i kontakt med under ditt år i Varberg. Utöver dessa finns även en stor grupp icke-organiserade dansintresserade årsrika runt om på kommunens äldreboenden och öppna seniorverksamheter. Detta är ytterligare exempel på målgrupper som vi ser att du kommer möta under residensåret.

Vi ser även att du som danskonstnär deltar i ett offentligt arbete med alla Varbergsbor som potentiell målgrupp. Exempel på offentliga arrangemang: Dansens Dag i april, Nationaldagsfirandet 6 juni.

Vem kan söka?

Vi söker danskompanier eller befintliga grupper av danskonstnärer med vana att arbeta tillsammans. Det går också att söka som ensam danskonstnär.

KOKO vänder sig till danskonstnärer som vill utveckla sitt konstnärskap tillsammans med en kommun under ett år. Erfarenhet av att arbeta med och skapa dans för olika målgrupper är viktigt. Andra kvaliteter vi söker är ett intresse av att arbeta med delaktighet och inkludering. Det är också viktigt att kunna samarbeta med lokala aktörer och verksamheter. Vana av att arbeta med digitala plattformar är meriterande.

Du/ni som sökande bor på ett pendlingsbart avstånd till Varberg.

Ersättning och omfattning

När danskonstnären är utsedd, utformar denne huvuddragen för residenset tillsammans med projektgruppen, och i nästa steg beslutas om detaljerade aktiviteter och ramar för residenset. Uppdragsavtal skrivs mellan parterna. Inom ramen för projektet finns en reserverad budget till arvode på totalt ca 300 000 kronor.

Tillkommer gör ett belopp för omkostnader såsom resor.

Om KOKO kommunkoreograf

KOKO kommunkoreograf är ett nationellt projekt med utvecklingsmedel från Kulturrådet. Västra Götaland har tidigare haft flera residensperioder inom KOKO kommunkoreograf. Under 2018 arbetade dansgruppen Embla Dans & Teater i Mölndals kommun, under 2020 arbetade Big Wind i Härryda Kommun. Under 2021 är det Tjörns tur och inom kort ansluter även Helsingborgs kommun i Skåne.

Just nu utvecklar Varbergs kommun och Region Halland tillsammans formerna för KOKO i Halland 2022.

Läs mer i den digitala handboken om KOKO Länk till annan webbplats.

Ansökan

Skicka in din ansökan senast den 7 april till: kultur@varberg.se

Det här behöver vi:

 1. 1. Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefon, e-post.
 2. 2. CV med relevanta erfarenheter samt referenser (max en A4-sida per pers i gruppen)
 3. 3. Beskrivning av gruppen (alternativt dig som enskild danskonstnär), dess deltagare, er bakgrund.
 4. 4. Gärna videolänkar med exempel på ert arbete.
 5. 5. Presentera en kortfattad idé om hur du/ni kan arbeta i Varbergs kommun under ett år. Beskriv hur du/ni skulle vilja lägga upp arbetet på ett kreativt och nyskapande sätt! Max två A4- sidor.

Ta gärna hjälp av följande frågor när ni beskriver era tankar kring ett år som kommunkoreograf:

 • Danskonsten är kärnan, vad har gruppen för sceniska produktioner i bagaget, pedagogiska erfarenheter, communitydanserfarenheter eller andra erfarenheter som gagnar projektet?
 • Vilka erfarenheter har gruppen av att arbeta med barn och unga?
 • Hur vill ni arbeta med residenset? Var kreativ och utveckla vad just er grupp kan erbjuda kommunen till exempel genom utåtriktad verksamhet. Hur når ni en bred målgrupp? Hur jobbar ni generationsöverskridande?
 • Hur vill ni fördjupa ert konstnärliga arbete under året och vad behöver ni för förutsättningar?
 • Vad tror ni är viktigt för att residenset ska fungera och göra långsiktiga avtryck?
 • Varför ska Varbergs kommun välja att arbeta med just er?
 • Beskriv hur mycket tid ni har tillgängligt, under 2022, för att arbeta med projektet.

Urvalsprocess

Varbergs kommun och Region Halland samverkar i urvalet till KOKO – kommunkoreograf. Varbergs kommun gör detslutgiltiga valet av residenskonstnärer. Intervjuer av utvalda kompanier/dansare/koreografer kommer att ske i maj 2021.

Vid frågor, kontakta:
kultur@varberg.se eller
rumfordans@regionhalland.se

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter