Sök

Kommunens konstsamling

Varbergs kommuns konstsamling består av nära 1600 konstverk. Konstverken finns både utomhus i det offentliga rummet såväl som på kommunala arbetsplatser.

Konstsamlingen innehåller allt från skulpturer, muralmåleri och ljusverk som finns att beskåda i parker, på gator och torg runt om i kommunen, till målningar och grafiska verk som hänger på väggarna i kommunens olika verksamhetslokaler. De äldsta verken i konstsamlingen framställdes redan på 1800-talet, men den större delen har köpts in under 70- och 80-talen. I Varbergs kommun finns en årlig summa avsatt för konstinköp, och i samband med byggprojekt avsätts ofta särskilda medel för konstnärlig gestaltning: Konstnärlig gestaltning | Varbergs kommun

Inköp

Inköpen av lösa konstverk och konstföremål görs från lokala gallerier och utställningslokaler, främst Varbergs Konsthall , Kulturhuset Komedianten och Galleri Hamnmagasinet Länk till annan webbplats., men även nationellt och internationellt. Detta för att både gynna den lokala konstscenen samt för att tillgängliggöra den samtida konstens bredd och mångfald för kommunens invånare och medarbetare. Inköpen görs från yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare för att gynna professionalism inom konstsektorn. Hänsyn tas till representation gällande kön, uttryck och teknik i konstsamlingen. Om konstverket är tänkt för en bestämd plats, blir även detta avgörande i valet av konstverk.

Placering

Konsten i kommunens verksamhetslokaler placeras i första hand där så många som möjligt kan ta del av den, som i väntrum, matsalar och andra allmänna lokaler. Det finns även en prioriterad ordning där förskolor, skolor och vårdinstitutioner har företräde. Tavlor och konstföremål kan även placeras i mötesrum och på kontor vilket är väldigt uppskattat bland våra medarbetare. För många personer kan detta vara det första mötet med professionell konst och ofta leder det till intressanta diskussioner. Här kan du läsa mer om konstens placering i Varberg kommun.

Vill ni ha konstverk till er kommunala arbetsplats?

Skicka en intresseanmälan om konstplacering till konstkoordinator Cecilia Jonasson. E-post: cecilia.jonasson@varberg.se

Digital samling

Ett arbete pågår just nu för att göra konstsamlingen tillgänglig digitalt. Under tiden går det att följa oss på Instagram, där konstverk ur samlingen presenteras med jämna mellanrum: #offentligkonstivarberg

Utställning på Evenemangsplatsen

Olika konstverk ur kommunens konstsamling visas periodvis på Evenemangsplatsen i Kulturhuset Komedianten. Utställningen görs som ett led i det pågående arbetet med att göra samlingen mer tillgänglig för allmänheten.

En del av de konstverk ur Varbergs kommuns konstsamling som för närvarande inte har en placering i någon av kommunens verksamhetslokaler kan nu visas för besökare på Kulturhuset Komedianten. Konstverken på Evenemangsplatsen kommer att bytas ut allt eftersom de som nu hänger uppe tas in för vård- och underhållsåtgärder eller placeras ut i kommunens olika verksamhetslokaler.

Karta över kommunens offentliga konst

Du kan hitta till kommunens offentliga konst via Varbergskartan Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Bodil Hedberg
Samordnare offentlig konst

070-149 62 95
bodil.hedberg@varberg.se

Självservice & blanketter