Sök

Konstplacering i Varbergs kommun

Alla arbetsplatser i Varbergs kommun kan ansöka om att få konstverk ur kommunens konstsamling placerad i sina lokaler. Hur detta går till kan du läsa mer om på denna sida.

Så här går konstplaceringen till

Processen börjar med att de som är intresserade skickar en intresseanmälan till ansvarig konstkoordinator. De som har fått placering i sin lokal godkänt bestämmer vi ett datum med. En konstkoordinator kommer då ut och tittar på era lokaler, tar bilder och mått samt kommer överrens om vilken konst som kan passa in i miljön och verksamheten. I nästa steg tittar vi på vilka verk ur konstsamlingen som just nu är tillgängliga, för att sedan ta fram en kollektion av verk i skiftande tekniker och från olika tidsepoker.

Efter detta bestämmer vi ett datum för placering då vi kommer och visar kollektionen samt hänger upp de konstverk som ni godkänner. Vi placerar konsten i allmänna utrymmen där så många människor som möjligt kan ta del av den, till exempel i samlingssalar, konferensrum, väntrum, entréer, korridorer, mottagningsrum, lunch- och personalrum.

När ett konstverk har placerats ut på sin rätta plats kommer detta att registreras i kommunens konstregister.

Förväntningar

Det kostar inget att låna konstverk från kommunens konstsamling. Varje arbetsplats förväntas däremot ta ansvar för att ta kontakt med kulturenheten om ett konstverk behöver flyttas, försvinner, går sönder eller behöver bytas ut, genom att utse en kontaktperson som har ansvar för konsten (se avsnittet Kontaktperson). Konstverken får inte flyttas eller placeras om utan att konstenheten får information detta.

Kontaktperson

Vid en ny placering ska verksamheten utse en kontaktperson för konsten. Denna person har ansvar för att informera kulturenheten om ett konstverk behöver flyttas, går sönder eller om ni önskar byta ut den till något annat. Kontaktpersonen är också den person som kulturenheten tar kontakt med när inventering ska göras. Detta gör vi vart femte år.

Hur vi prioriterar

Varje förfrågan behandlar vi efter en ordning som vi tagit fram i kommunens konstplan:

  1. Förskolor, skolor, vårdinstitutioner och liknande verksamheter.
  2. Offentliga miljöer.
  3. Kommunanställdas och politikers kontor som ofta besöks av allmänheten.
  4. Kommunanställdas och politikers kontor som inte besöks ofta av allmänheten.

Väntetid

Just nu är många intresserade, vilket gör att väntetiden är mellan 6-18 månader innan konstverken finns på plats.

Vilken konst kommer vi att få?

Vilka konstverk som finns varierar. I konstsamlingen finns både nyinköpta och äldre konstverk, som alla innehåller många olika konstnärliga uttryck. Eftersom uppdraget inte handlar om att det ska bli fint i lokalen, kan kulturavdelningen inte ta emot önskemål om till exempel motiv eller färg.

Information och samtal om konsten

När konverken har fått sin rätta placering har vi ofta en naturlig dialog om konsten. För att skapa en djupare förståelse för vilka verk som medarbetarna och besökarna möter har Varbergs kommun sedan 2021 börjat hänga upp verkskyltar vid konstverken. Detta gör det lättare för den som vill att själv söka upp mer information. Skyltarna beställs efter att konsten har fått sin placering och ett nytt datum för besök bokas in när de har levererats.

Såhär anmäler du ditt intresse

Skicka en intresseanmälan till konstkoordinator Cecilia Jonasson på cecilia.jonasson@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Cecilia Jonasson
Konstkoordinator offentlig konst

0340-880 00
cecilia.jonasson@varberg.se

Självservice & blanketter