varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Konstnärlig gestaltning

Konst som placeras i stadsrummet är till för alla. Att möta konst på ett naturligt sätt i vardagen, ger upplevelser och kan öppna för samtal och reflektion.

De senaste åren har Varberg fått flera nya konstverk. Senaste tillskottet är verket En plats att längta till av MASU (Mattias Gunnarsson & Susanne Westerberg) vid Buas ungdomshäng.

Utlysta gestaltningsuppdrag

Konst på landsbygd - Kungsäter

Kungsäter är en mindre tätort belägen i nordöstra hörnet av Varbergs kommun, med dalgångar och skogsmarker runt Viskans vattensystem. Under 2021 ska tre konstverk uppföras i Rhododendronparken i centrala Kungsäter. Det antagna konstprogrammetPDF (pdf, 89.3 kB) innebär att Rhododendronparken ska få skulpturer av tre olika konstnärer.

I november 2020 gjordes en open call för uppdragen, totalt 84 intrsseanmälningar kom in. I december utsåg en jury de tre konstnärer som får skissuppdrag: Helena Marika Ekenger, Peter Johansson och Sara Nielsen Bonde.

Konstnärerna kommer att arbeta med sina skisser januari – mars 2021 och kultur- och fritidsnämnden beslutar om gestaltningsuppdrag i april 2021. Skulpturerna beräknas vara klar för invigning i oktober 2021.

Pågående gestaltningsuppdrag

En plats att längta till - Konstnärlig gestaltning vid Bua ungdomshäng

Konstverket En plats att längta till är uppfört av konstnärsduon MASU som består av Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg. Det är en platsbyggd träskulptur på 13 meter. Verket har formen av ett berg som symboliserar alltings grund och förutsättning, med tydliga associationer till Buas klippiga kust. Barn och ungdomar har deltagit i workshops på ungdomsgården och tillsammans med konstnärerna under byggtiden. De har haft samtal och reflekterat kring längtan. De har skrivit direkt på trämaterialet som sedan sågats isär och orden har på så sätt spridits ut över berget, som en slags spår eller nutida hällristningar. Genom sin utformning förväntas verket öppna upp för interaktion på en mängd olika och oförutsägbara sätt.

En film om En plats att länga till inkl. intervju med MASU:

Ett berg av trä. En samlingsplats och en gemensam berättelse.
Här finns spår av drömmar och längtan, av vänskap och kanske brustna hjärtan.
På berget har alla som vill en röst och alla som vill en plats.
Det är en plats att längta till. /MASU, 2020.

Konstverket är en del av Buas ungdomshäng och satsningen Konst på landsbygd.

Läs mer om ungdomshänget här. 

Ny bad- och simanläggning

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt Alvaro Campos skissförslag "Osynliga landskap" som konstnärlig gestaltning vid den nya bad- och simanläggningen på Håstens fritidsområde. Campos skissförslag består av totalt tre verk som installeras på olika platser både utanför och inuti anläggningen. Konstnärens idé handlar om att närma sig kusten och havet i syfte att synliggöra det osynliga och medvetandegöra det omedvetna med fokus på landkartor, ökad förståelse för den lokala platsen och delaktighet för kommuninvånarna. Den nya bad- och simanläggningen beräknas stå klar våren 2021.

Läs mer om den nya bad- och simanläggningen här.

Särskilt boende för äldre i Träslöv

Konstnärer har erbjudits möjlighet att anmäla intresse för ett gestaltningsuppdrag till ett nytt särskilt boende i Träslöv. Alla med en konstnärlig utbildning eller yrkeserfarenhet hade möjlighet att skicka in en intresseanmälan. Sista dagen att anmäla intresse var den 28 februari 2018. Utifrån intresseanmälningarna har tre konstnärer erbjudits skissuppdrag. Kultur- och fritidsnämnden beräknas besluta om tilldelning av gestaltningsuppdrag i mars 2019.

Avslutade gestaltningsuppdrag

Världsarvet Grimeton Radiostation

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt Aleksandra Stratimirovics förslag Transmission som konstnärlig gestaltning vid Världsarvet Grimeton Radiostation. Verket består av två laserprojektioner som monteras på ett av radiostationens torn. Installationen kommer starta på olika tider ett par gånger i månaden och visa olika mönster och frekvenser, slumpvis valda. Ljusstrålarna bildar ord med Morsealfabetet. Orden förmedlar budskap som bygger på UNESCOs arbete för fred och människors lika värde. Laserkonstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2020.

Veddige ungdomshäng

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt konstnären Fredrik Noréns förslag "Find your place" som gestaltning för Veddige ungdomshäng. Konstnären har medverkat i en dialogprocess tillsammans med ungdomar på Vidhögeskolan och tagit fasta på deras längtan efter en plats att ”bara vara på”. Konstverket består av 12 dysfunktionella stolar i stål som tillsammans bildar en stabil konstruktion. Konstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2019.
Läs mer om Veddige ungdomshäng

Centralparken Tvååker

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt konstnären Michael Johanssons förslag ”Växla Spår” som konstnärlig gestaltning för Centralparken Tvååker. Konstverket består av tre delar som byggs i rostfritt stål, med placering i parkens södra gångstråk. Michael Johansson har tagit fasta på platsens historia. Konstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2019.
Läs mer om Centralparken Tvååker

Brunnsparken

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt konstnären Knutte Westers förslag ”Vattenbärare” som konstnärlig gestaltning i Brunnsparken. Skulpturgruppen gjuts i brons och består av tre delar, i en av dem finns möjlighet att hämta dricksvatten under sommaren. Knutte Wester har tagit fasta på platsens historia, att det vatten som fanns när man på 1800-talet drack brunn i Brunnsparken alltid fraktades. Konstverket invigdes 2018.

Läs mer om projektet här.länk till annan webbplats


ikon

Kontakta oss

Bodil Hedberg
Samordnare offentlig konst

070-149 62 95
bodil.hedberg.petersson@varberg.se

Självservice & blanketter