varningsikon

2020-04-01

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Konstnärlig gestaltning

Konst som placeras i stadsrummet är till för alla. Att möta konst på ett naturligt sätt i vardagen, ger upplevelser och kan öppna för samtal och reflektion.

De senaste åren har Varberg fått flera nya och spännande konstverk. Senaste tillskottet är verket Växla spår av Michael Johanssons som återfinns i Centralparken Tvååker.

Utlysta gestaltningsuppdrag

Bua ungdomshäng

Varbergs kommun har bjudit in konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag vid ett nytt ungdomshäng i Bua. Ett ungdomshäng är en offentlig plats utomhus där ungdomar kan mötas och umgås, att jämföra med en lekplats men för en äldre målgrupp. Läs mer om ungdomshänget här.

Konstnärens uppdrag är att genomföra en konstnärlig gestaltning särskilt utformad för Bua ungdomshäng i nära dialog med landskapsarkitekt och ungdomar i Bua via ungdomsgården. På så sätt förväntas platsen få ett unikt uttryck och platsens identitet, kvalitet och sociala hållbarhet stärkas.

Konstnärer kunde anmäla intresse till och med 31 oktober 2019. Tre konstnärer har valts ut för skissuppdrag. Slutgiltig tilldelning av gestaltningsuppdraget beräknas vara klar i slutet på april 2020. Verket beräknas stå klart i december 2020. Projektet är en del av satsningen på Konst på landsbygden.

Läs mer om gestaltningsuppdraget

Pågående gestaltningsuppdrag

Ny bad- och simanläggning

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt Alvaro Campos skissförslag "Osynliga landskap" som konstnärlig gestaltning vid den nya bad- och simanläggningen på Håstens fritidsområde. Campos skissförslag består av totalt tre verk som installeras på olika platser både utanför och inuti anläggningen. Konstnärens idé handlar om att närma sig kusten och havet i syfte att synliggöra det osynliga och medvetandegöra det omedvetna med fokus på landkartor, ökad förståelse för den lokala platsen och delaktighet för kommuninvånarna. Den nya bad- och simanläggningen beräknas stå klar våren 2021.

Läs mer om den nya bad- och simanläggningen här.

Särskilt boende för äldre i Träslöv

Konstnärer har erbjudits möjlighet att anmäla intresse för ett gestaltningsuppdrag till ett nytt särskilt boende i Träslöv. Alla med en konstnärlig utbildning eller yrkeserfarenhet hade möjlighet att skicka in en intresseanmälan. Sista dagen att anmäla intresse var den 28 februari 2018. Utifrån intresseanmälningarna har tre konstnärer erbjudits skissuppdrag. Kultur- och fritidsnämnden beräknas besluta om tilldelning av gestaltningsuppdrag i mars 2019.

Mer information och intresseanmälan för gestaltningsuppdraget

Avslutade gestaltningsuppdrag

Världsarvet Grimeton Radiostation

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt Aleksandra Stratimirovics förslag Transmission som konstnärlig gestaltning vid Världsarvet Grimeton Radiostation. Verket består av två laserprojektioner som monteras på ett av radiostationens torn. Installationen kommer starta på olika tider ett par gånger i månaden och visa olika mönster och frekvenser, slumpvis valda. Ljusstrålarna bildar ord med Morsealfabetet. Orden förmedlar budskap som bygger på UNESCOs arbete för fred och människors lika värde. Laserkonstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2020.

Veddige ungdomshäng

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt konstnären Fredrik Noréns förslag "Find your place" som gestaltning för Veddige ungdomshäng. Konstnären har medverkat i en dialogprocess tillsammans med ungdomar på Vidhögeskolan och tagit fasta på deras längtan efter en plats att ”bara vara på”. Konstverket består av 12 dysfunktionella stolar i stål som tillsammans bildar en stabil konstruktion. Konstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2019.
Läs mer om Veddige ungdomshäng

Centralparken Tvååker

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt konstnären Michael Johanssons förslag ”Växla Spår” som konstnärlig gestaltning för Centralparken Tvååker. Konstverket består av tre delar som byggs i rostfritt stål, med placering i parkens södra gångstråk. Michael Johansson har tagit fasta på platsens historia. Konstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2019.
Läs mer om Centralparken Tvååker

Brunnsparken

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt konstnären Knutte Westers förslag ”Vattenbärare” som konstnärlig gestaltning i Brunnsparken. Skulpturgruppen gjuts i brons och består av tre delar, i en av dem finns möjlighet att hämta dricksvatten under sommaren. Knutte Wester har tagit fasta på platsens historia, att det vatten som fanns när man på 1800-talet drack brunn i Brunnsparken alltid fraktades. Konstverket invigdes 2018.

Läs mer om projektet här.länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Camilla Påhlsson
Samordnare offentlig konst

070-949 32 07
camilla.pahlsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter