Sök

Konstnärlig gestaltning

Konst som placeras i offentliga rum är till för alla. Att möta konst på ett naturligt sätt i vardagen, ger upplevelser och kan öppna för samtal och reflektion.

De senaste åren har Varberg fått flera nya konstverk. Senaste tillskotten är verken Det osynliga landskapet, Mellan kusten och havet och Havet tillhör alla av konstnären Alvaro Campo på Pingvinen, Varbergs nya simhall. 

Utlysta gestaltningsuppdrag

Just nu har vi inga utlysta gestaltningsuppdrag.

Pågående gestaltningsuppdrag

Konst på landsbygd - konst uppåt väggarna 2022

Konstnärens uppdrag är att utföra konstnärlig gestaltning på en eller flera väggar inomhus på två skolor på landsbygden; Rolfstorps skola och Lindbergs skola.

Närbild på pressad återvunnen plast i olika färger.

Konstnären Daniel Diamant är utbildad på konsthögskola med inriktning mot glas, men arbetar på senare tid framför allt med återvunnen plast och med naturen som referens.

Diamants idéskisser bygger på ljuslådor i hexagonform med plattor av återvunnen, pressad plast. Genom att plasthexagonerna är belysta inifrån blir upplevelsen av konstverken lik den som infinner sig i en katedral med stora blyinfattade glas – majestätisk, men samtidigt lugn. Då konstverken också fungerar som ljuskällor kommer de placeras på platser och ytor som idag är mörka eller bortglömda.

Ett stort fokus kommer att ligga på att elever och lärare samlar in plast ifrån sina egna hushåll, från skolan, och av plast som hittas i naturen.

Uppstart av projektet sker i augusti 2022. Arbetet beräknas vara klart vid höstterminens slut.

Konstnärliga gestaltningar - 2018-2022

Konst under byggtid

Skiss av Johannes Heldén som visar flera lager av fantasi och verklighet vilket tillsammans skapar en tredimensionell värld.

Skiss på Utsikten "Vattenlinjer", med separerade lager.

I tunnelbyggets plank längs Västra Vallgatan i centrala Varberg har det skapats tredimensionella tittskåp. Sex nya ”utsikter” har ramats in på samma sätt som de befintliga fönstren i planket, och presenterar lager av alternativa dåtider, nutider och framtider.

Konstnären Johannes Heldén har tillsammans med arkitekterna Frans Magnusson och Jonas Runberger skapat en temporär zon för spekulation om tid och rum. Minnen och berättelser har samlats in från Varbergsbor och sedan vävts in i de tredimensionella tittskåpen i olika lager. Resultatet är fantasivärldar som baserats på verkliga skildringar.

Den konstnärliga gestaltningen invigdes i november 2022.

Buas förskola

Konstnären och muralmålaren Henrietta Kozica har under sensommaren 2022 målat det 100 meter långa bullerplank som omger Buas förskola. Henrietta Kozica hämtar inspiration från skogen, växter och djur, med inslag från sagornas värld.

Henrietta Kozica är en väl etablerad muralmålare som ofta arbetar i medskapande projekt med barn och unga. Hon är bosatt i Nyhamnsläge, Skåne.

Konstnär Jennifer Forsberg vid ett stort moln som är ett av hennes konstverk på Stenens förskola.

Foto: Natalie Greppi

Festen i skogen - Stenens förskola, Tvååker

Konstgestaltningen Festen i skogen, som skapats av konstnären och keramikern Jennifer Forsberg, består av tre skulpturer och 11 halsband i lika många träd. Skulpturerna i form av en eld, ett moln och en kottefigur är samlade till fest i skogen. Träden är smyckade med stora pärlhalsband. Pärlorna, av bränd och glaserad lera, har förskolebarnen skapat tillsammans med konstnären.

Jennifer Forsberg är utbildad på Högskolan för design- och konsthantverk och har gjort flertalet gestaltningar i offentliga rum, bl.a. för Halmstads och Kungälvs kommuner. Hon är bosatt i Brösarp, Skåne.

Målning av Henrietta Kozicas i trapphus på Klapperstenens förskola.

Foto: Natalie Greppi

Sjungande frön - Klapperstenens förskola, Breared

Henrietta Kozica är en väl etablerad muralmålare och konstnär som på senare år har inriktat sig mot muralmålningar på framförallt skolor, fritidsgårdar och kulturhus. Under våren 2021 målade hon den nya förskolan Klapperstenens invändiga trappuppgångar.

Bakgrunden är en skogsvärld med slingrande träd och blommor. I skogen finns detaljer och symboler från musikens, litteraturens och sagornas värld, och genom målningarna får barnen tillgång till en färgrik värld av djur, växter och magi.

Osynliga landskap - Pingvinens bad- och simanläggning, Varberg

Konstnären Alvaro Campo har gjort tre olika konstverk på nya simhallen Pingvinen i Varberg. Samtliga utforskar kusten och havet i ett försök att synliggöra det osynliga och medvetandegöra det omedvetna.

Campos tre verk har installerats på olika platser både utanför och inuti anläggningen. Konstnärens idé handlar om att närma sig kusten och havet i syfte att synliggöra det osynliga och medvetandegöra det omedvetna med fokus på landkartor, ökad förståelse för den lokala platsen och delaktighet för kommuninvånarna.

Den nya bad- och simanläggningen stod klar september 2021 och samtidigt invigdes Det osynliga landskapet, Mellan kusten och havet och Havet tillhör alla.

Är du intresserad av att få veta mer om konsten på Pingvinen? Hör konstnären själv berätta i filmen Alvaro Campos konst på Pingvinen Länk till annan webbplats. (YouTube).

En konstgjord fågel som sitter på armstödet på en parkbänk

Främmande fåglar - Midsommargården, särskilt boende, Träslöv

Konstverket, av konstnärerna Jamila Drott och Emma Tryti, tar sin utgångspunkt i de boende, den omgivande naturen och fågellivet. Symboliskt gestaltar konstverket en flock fåglar av olika art och härkomst som slagit sig ner på gården. Några är inhemska och andra är främmande. Fåglarna blir landmärken på en slinga som spänner från entrén, genom byggnaden och ut över gården. Skäggmesen har slagit sig ner på sittbänkens armstöd och en härfågel sitter uppflugen på växthuset och storlommen har bildat par med pingvinen. Andra fåglar är undulat, mindre hackspett, karolinaspett, tukan och kungsfiskare. Fåglarna är utförda i brons och stengods.

Vattenbärare - Brunnsparken

Konstverket Vattenbärare av Knutte Wester består av tre skulpturer, varav en med en kran med rinnande dricksvatten under sommaren. De andra skulpturerna är barngestalter som fraktar vatten till en brunn, en symbolisk mötesplats. Konstverket är mångbottnat, det tar bland annat fasta på bruket att dricka brunn, men det är på samma gång en påminnelse om det livsnödvändiga vattnet och konsekvenserna av vattenbrist.

Skulpturerna är utförda i brons. Konstverket invigdes 2018.

Konstnärliga gestaltningar - Konst på landsbygd

Läs mer om de konstnärliga gestaltningar som skapats inom Varbergs kommuns satsning Konst på landsbygd.

ikon

Kontakta oss

Bodil Hedberg
Samordnare offentlig konst

070-149 62 95
bodil.hedberg@varberg.se

Självservice & blanketter