Sök

Konstnärlig gestaltning

Konst som placeras i offentliga rum är till för alla. Att möta konst på ett naturligt sätt i vardagen, ger upplevelser och kan öppna för samtal och reflektion.

De senaste åren har Varberg fått flera nya konstverk. Senaste tillskotten är verken Det osynliga landskapet, Mellan kusten och havet och Havet tillhör alla av konstnären Alvaro Campo på Pingvinen, Varbergs nya simhall. 

Utlysta gestaltningsuppdrag

Vi har inga utlysta uppdrag för tillfället.

Pågående gestaltningsuppdrag

Buas förskola

Konstnären och muralmålaren Henrietta Kozica har tilldelats gestaltningsuppdrag på den nya förskolan Buas förskola. Hon kommer under 2022 måla det 100 meter långa bullerplank som omger Buas förskola. Henrietta Kozica hämtar inspiration från skogen, växter och djur, med inslag från sagornas värld. Planen är att barnen ska medverka i någon del i projektet så snart restriktionerna tillåter. Henrietta Kozica är en väl etablerad muralmålare som ofta arbetar i medskapande projekt med barn och unga. Hon är bosatt i Nyhamnsläge, Skåne.

Konstnärliga gestaltningar - 2018-2021

Konstnär Jennifer Forsberg vid ett stort moln som är ett av hennes konstverk på Stenens förskola.

Foto: Natalie Greppi

Festen i skogen - Stenens förskola, Tvååker

Konstgestaltningen Festen i skogen, som skapats av konstnären och keramikern Jennifer Forsberg, består av tre skulpturer och 11 halsband i lika många träd. Skulpturerna i form av en eld, ett moln och en kottefigur är samlade till fest i skogen. Träden är smyckade med stora pärlhalsband. Pärlorna, av bränd och glaserad lera, har förskolebarnen skapat tillsammans med konstnären.

Jennifer Forsberg är utbildad på Högskolan för design- och konsthantverk och har gjort flertalet gestaltningar i offentliga rum, bl.a. för Halmstads och Kungälvs kommuner. Hon är bosatt i Brösarp, Skåne.

Målning av Henrietta Kozicas i trapphus på Klapperstenens förskola.

Foto: Natalie Greppi

Sjungande frön - Klapperstenens förskola, Breared

Henrietta Kozica är en väl etablerad muralmålare och konstnär som på senare år har inriktat sig mot muralmålningar på framförallt skolor, fritidsgårdar och kulturhus. Under våren 2021 målade hon den nya förskolan Klapperstenens invändiga trappuppgångar.

Bakgrunden är en skogsvärld med slingrande träd och blommor. I skogen finns detaljer och symboler från musikens, litteraturens och sagornas värld, och genom målningarna får barnen tillgång till en färgrik värld av djur, växter och magi.

Osynliga landskap - Pingvinens bad- och simanläggning, Varberg

Konstnären Alvaro Campo har gjort tre olika konstverk på nya simhallen Pingvinen i Varberg. Samtliga utforskar kusten och havet i ett försök att synliggöra det osynliga och medvetandegöra det omedvetna.

Campos tre verk har installerats på olika platser både utanför och inuti anläggningen. Konstnärens idé handlar om att närma sig kusten och havet i syfte att synliggöra det osynliga och medvetandegöra det omedvetna med fokus på landkartor, ökad förståelse för den lokala platsen och delaktighet för kommuninvånarna.

Den nya bad- och simanläggningen stod klar september 2021 och samtidigt invigdes Det osynliga landskapet, Mellan kusten och havet och Havet tillhör alla.

Är du intresserad av att få veta mer om konsten på Pingvinen? Hör konstnären själv berätta i filmen:

En konstgjord fågel som sitter på armstödet på en parkbänk

Främmande fåglar - Midsommargården, särskilt boende, Träslöv

Konstverket, av konstnärerna Jamila Drott och Emma Tryti, tar sin utgångspunkt i de boende, den omgivande naturen och fågellivet. Symboliskt gestaltar konstverket en flock fåglar av olika art och härkomst som slagit sig ner på gården. Några är inhemska och andra är främmande. Fåglarna blir landmärken på en slinga som spänner från entrén, genom byggnaden och ut över gården. Skäggmesen har slagit sig ner på sittbänkens armstöd och en härfågel sitter uppflugen på växthuset och storlommen har bildat par med pingvinen. Andra fåglar är undulat, mindre hackspett, karolinaspett, tukan och kungsfiskare. Fåglarna är utförda i brons och stengods.

Vattenbärare - Brunnsparken

Konstverket Vattenbärare av Knutte Wester består av tre skulpturer, varav en med en kran med rinnande dricksvatten under sommaren. De andra skulpturerna är barngestalter som fraktar vatten till en brunn, en symbolisk mötesplats. Konstverket är mångbottnat, det tar bland annat fasta på bruket att dricka brunn, men det är på samma gång en påminnelse om det livsnödvändiga vattnet och konsekvenserna av vattenbrist.

Skulpturerna är utförda i brons. Konstverket invigdes 2018.

Konstnärliga gestaltningar - Konst på landsbygd

Läs mer om de konstnärliga gestaltningar som skapats inom Varbergs kommuns satsning Konst på landsbygd.

ikon

Kontakta oss

Bodil Hedberg
Samordnare offentlig konst

070-149 62 95
bodil.hedberg@varberg.se

Självservice & blanketter