Sök

Offentlig konst

Offentlig konst är kommunens konstsamling som omfattar över 1500 verk som finns i våra gemensamma miljöer, på äldreboenden, förskolor, skolor, bibliotek och arbetsplatser.

Konst som placeras i offentliga rum är till för alla. Att möta konst på ett naturligt sätt i vardagen ger upplevelser och kan öppna för samtal och reflektion.

Offentlig konst tillför det specifika till en plats och ger en miljö karaktär och identitet. Konsten tilltalar oss ordlöst och direkt och väcker tankar och känslor.

Hitta kommunens offentliga konst

Öppna Varbergskartan Länk till annan webbplats. för att se var kommunens konstverk är placerade.

Dialog för demokrati

Offentlig konst i Varberg tas fram i dialog med närboende eller på andra sätt berörda. Varje konstverk tas fram för en specifik plats. Konsten är en viktig del av vår demokrati och en del av FNs deklaration för mänskliga rättigheter.

Reglerat av riktlinjer

Arbete med offentlig konst i Varberg är reglerat av kommunens riktlinjer för offentlig konst. I kommunen finns ett förvaltningsövergripande konstråd som lämnar förslag på platser för konst. Beslut om medel för offentlig konst fattas av kommunfullmäktige.

Kommunens konstsamling

Kommunens konstsamling innehåller allt från skulpturer, muralmåleri och ljusverk som finns att beskåda i parker, på gator och torg runt om i kommunen, till målningar och grafiska verk som hänger på väggarna i kommunens olika verksamhetslokaler. De äldsta verken i konstsamlingen framställdes redan på 1800-talet, men den större delen har köpts in under 70- och 80-talen.

Inköp

Inköpen av lösa konstverk och konstföremål görs från lokala gallerier och utställningslokaler, främst Varbergs Konsthall , Kulturhuset Komedianten och Galleri Hamnmagasinet Länk till annan webbplats., men även nationellt och internationellt.

Placering

Konsten i kommunens verksamhetslokaler placeras i första hand där så många som möjligt kan ta del av den, som i väntrum, matsalar och andra allmänna lokaler. Det finns även en prioriterad ordning där förskolor, skolor och vårdinstitutioner har företräde.

Utställning på Evenemangsplatsen

Olika konstverk ur kommunens konstsamling visas periodvis på Evenemangsplatsen i Kulturhuset Komedianten. Utställningen görs som ett led i det pågående arbetet med att göra samlingen mer tillgänglig för allmänheten.

ikon

Kontakta oss

Bodil Hedberg
Samordnare offentlig konst

070-149 62 95
bodil.hedberg@varberg.se

Självservice & blanketter