Sök

Konst på landsbygd

Konst på landsbygd är en satsning av Varbergs kommun med en vision om att alla ska ha möjlighet att möta konst i sin vardag. Därför görs en särskild satsning på konstnärlig gestaltning på byggnader eller offentliga miljöer i orter på landsbygden.

Rhododendronstigen - Kungsäter

Under 2021 uppfördes tre konstverk i Rhododendronstigen i centrala Kungsäter. Det antagna konstprogrammet innebar att Rhododendronstigen nu smyckas av skulpturer av tre olika konstnärer.

I november 2020 gjordes en open call för uppdragen, totalt 84 intrsseanmälningar kom in. I december utsåg en jury de tre konstnärer som får skissuppdrag: Helena Marika Ekenger, Peter Johansson och Sara Nielsen Bonde.

Konstnärerna arbetade med sina skisser januari – mars 2021 och kultur- och fritidsnämnden beslutade om gestaltningsuppdrag i april 2021. Skulpturerna stod klara för invigning i oktober 2021.

En plats att längta till - Bua ungdomshäng

Konstverket En plats att längta till är uppfört av konstnärsduon MASU som består av Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg. Det är en platsbyggd träskulptur på 13 meter. Verket har formen av ett berg som symboliserar alltings grund och förutsättning, med tydliga associationer till Buas klippiga kust. Barn och ungdomar har deltagit i workshops på ungdomsgården och tillsammans med konstnärerna under byggtiden. De har haft samtal och reflekterat kring längtan. De har skrivit direkt på trämaterialet som sedan sågats isär och orden har på så sätt spridits ut över berget, som en slags spår eller nutida hällristningar. Genom sin utformning förväntas verket öppna upp för interaktion på en mängd olika och oförutsägbara sätt.

Film om En plats att längta till inklusive intervju med MASU:


Ett berg av trä. En samlingsplats och en gemensam berättelse.
Här finns spår av drömmar och längtan, av vänskap och kanske brustna hjärtan. På berget har alla som vill en röst och alla som vill en plats.
Det är en plats att längta till. /MASU, 2020.

Konstverket är en del av Buas ungdomshäng och satsningen Konst på landsbygden.

Transmission - Världsarvet Grimeton Radiostation

Konstverket Transmission av Aleksandra Stratimirovic är en laserinstallation placerad på ett av de 127 meter höga tornen. Installationen startar på olika tider ett par gånger i månaden, slumpvis valda, men alltid kl 24 på nyårsafton. Laserstrålarna skiftar form och pulserar med Morsealfabetets signalsystem. Varje sändning börjar med Grimetons anropssignal, därefter ordsignaler som förmedlar budskap som bygger på UNESCOs arbete för fred och människors lika värde: Hope. Friendship. Freedom. Life. Love. Peace. Equality. Diversity. Ecology. Respect.

Vid gynnsamt väder är konstverket synligt på drygt en mils radie från Grimeton, riktning väster- och österut. Transmission handlar om att synliggöra det osynliga, att skapa ett dynamiskt och levande monument till en öppen kommunikation.

Transmission är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2020.

Find your place - Veddige ungdomshäng

Skulpturen Find Your Place av Fredrik Norén består av tolv sammanfogade förvrängda stolar. Någon är upp och ner och en annan på sidan. Det är ett interaktivt verk som kan användas på flera sätt; sitta, hänga, hoppa över, krypa under. Grundidén utgår ifrån att tolv udda stolar som tillsammans blir starka genom att stötta varandra i svaga punkter. Symboliskt illustrerar verket människor som samlade i grupp hjälper varandra. Konstverket är en lek med funktion, tanke, perception och förväntningar. Konstnären har haft en workshop tillsammans med ett 50-tal ungdomar i årskurs 8 på Vidhögeskolan i Veddige. Som ett resultat av workshopen har han tagit fasta på ungdomarnas längtan efter en plats att bara få vara på. Skulpturen är utförd i rostfritt stål.

Konstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2019.

Växla Spår - Centralparken Tvååker

De tre skulpturerna Växla Spår av Michael Johansson är placerade längs med det gamla järnvägsspåret. Skulpturerna är utformade som uppförstorade klotväxlar, sådana som tidigare fanns längs med svenska järnvägsspår för manuell växling. Konstnären vill med konstverket påminna om banvallens tidigare funktion och markera den spårändring som platsen nu genomgår när den omvandlas till park. Genom att fixera de olika växlarnas axel i olika lägen poängteras inte bara ett intervall i den förändring som sker, utan det skapar också en rumslighet på platsen. Skulpturerna är utförda i rostfritt stål.

Konstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2019.

Illustration över Halland med röda punkter där konstverken finns.

ArtMadeThis

Under oktober 2017 satte åtta kvinnliga konstnärer färg på kommunens landsbygd genom konstprojektet ArtMadeThis.

ArtMadeThis producerades av kreatören Ali Davoodi. Konstprojektet har tidigare synts i Göteborg, Stockholm, Malmö och Uppsala. Samma koncept användes i Varbergs kommuns landsbygd.

Åtta konstnärer – sju landsbygdsorter

De åtta konstnärerna har varierande uttryck och tekniker. Merparten av dem bor i kommunen med omnejd. Deras verk finns på bland annat elskåp, skolfasader och längs järnvägar.

Konstnärer och platser

Mimmi Selander, Kung Karl skola, Kungsäter
Sandra Berg Mozard, Skräddaregatan, Tvååker
Maja Ståhle, Ekekullens äldreboende, Rolfstorp
Emmelie Salomonsson, Åkulla Skidallians servicebyggnad, Åkulla
Ana Carolina Fleming, fasad vid tågstationen i Veddige
Emilia Bjurehed, Bosgårdsskolan, Tvååker
Lisa-Stina Pettersson, Buaskolan, Bua
Moa Romanova, Ankarhallen, Träslövsläge

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Bodil Hedberg
Samordnare offentlig konst

070-149 62 95
bodil.hedberg@varberg.se

Självservice & blanketter