Sök

Kulturplan för barn och unga

Alla barn och unga har rätt att ta del av och uppleva kultur, som ska vara en integrerad del av deras uppväxtmiljö. Alla barn och unga har rätt att själva delta i kulturlivet genom att prova på och utöva olika former av skapande under hela sin uppväxt. Genom kulturen får barn utlopp för sin fantasi och kreativitet, vilket gynnar deras utveckling.

Barn läser tidning. I bakgrunden syns ett barn sittandes i en fåtölj med en bok i sitt knä.

Barn och unga behöver ges möjlighet att vidga sina vyer och upptäcka nya nyanser i tillvaron genom litteratur, musik, dans, teater, film och konst. Kulturupplevelser kan kopplas till aktuella samhällsfrågor och gemensamma utmaningar och på så sätt utveckla det kritiska tänkandet. Kulturskapande kan fungera som en ventil för känslor och åsikter. Med hjälp av kulturen uppmuntrar vi barn och unga att bli demokratiska aktiva medborgare. I kommunens arbete med kultur är det viktigt att kulturyttringarna är för, av och med barn och unga. Vårt uppdrag är att möjliggöra, förmedla och inspirera.

Vad ingår i kulturplanen?

För att se till så att kulturen blir tillgänglig för alla så har kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden tagit fram en Kulturplan för barn och unga 0-25 år. I Kulturplanen står vilka kulturverksamheter som finns i kommunen och vad som ska genomföras för Varbergs barn och unga, på skoltid och på fritiden. Planen beskriver hur kommunens skolor och kulturplatser (t.ex. Komedianten, Kulturskolan, biblioteken och ungdomsgårdarna) ska samarbeta för att göra kultur till en del av barns och ungas vardag. Kulturen ska vara en naturlig del av kunskapsinhämtning och lärandeprocess. Kompetens och erfarenheter ska delas mellan personal i förskola, skola, ungdomsverksamhet och kulturverksamhet.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg

Åsa Johnsson

070-948 71 08

asa.johnsson@varberg.se

Självservice & blanketter