Sök

Kulturstrategi för barn och unga

Kulturstrategi för barn och unga skapar goda förutsättningar för kultur för, av och med kommunens barn och unga inom åldersgruppen 0 – 19 år. Alla kommunens yngre invånare ska ges möjlighet till konst- och kulturupplevelser formade av inkludering, delaktighet samt kulturell och konstnärlig mångfald.

Barn tittar fram genom ett teaterdraperi.

Syftet med Kulturstrategi för barn och unga är att skapa likvärdiga möjligheter för alla kommunens barn och unga i åldern 0 – 19 år att delta i ett varierat kulturliv. Strategin ska bidra till en hållbar utveckling där barn och unga inkluderas i kulturlivet i Varbergs kommun.

Kulturstrategin har gemensamt tagits fram av förskole- och grundskoleförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Kulturstrategins tre fokusområden

Kulturstrategi för barn och unga har tre fokusområden som alla berörda ska arbeta extra mycket med för att stärka kulturlivet för barn och unga.

Fokusområde 1: Inkludering och likvärdighet

Strategin ska skapa förutsättningar för att alla barn och unga i Varbergs kommun ska kunna mötas på sina villkor och utvecklas genom kultur. Respekt för allas lika värde ska genomsyra alla möten.

Fokusområde 2: Delaktighet och inflytande

Barn och unga i kommunen ska utvecklas och ges möjlighet att vara delaktiga i det demokratiska samhället. Detta kan göras genom att aktivt uppleva och ta del av, men även ha inflytande på utformandet av kulturlivet.

Fokusområde 3: Kulturell och konstnärlig mångfald

Det ska finnas möjlighet för barn och unga att uppleva och delta i ett variationsrikt utbud av konst- och kulturaktiviteter.

Kulturgaranti för barn och unga

Kulturgaranti för barn och unga är en handlingsplan vars strävan är att realisera och konkretisera målen i Kulturstrategi för barn och unga.

Läs mer om Kulturgaranti för barn och unga.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg

Åsa Johnsson

070-948 71 08

asa.johnsson@varberg.se

Självservice & blanketter