Sök

Kulturgaranti för barn och unga

Kulturgaranti för barn och unga ska säkerställa att alla barn och unga i Varbergs kommun på ett likvärdigt sätt får ta del av ett varierat kulturliv, både som konsument och producent av kultur.

Barn läser tidning. I bakgrunden syns ett barn sittandes i en fåtölj med en bok i sitt knä.

Kulturgaranti

I Kulturgarantin beskrivs kommunens garanti för barn och elever i kommunal förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola gällande kulturverksamhet och kulturupplevelser. Garantin tydliggör innehåll och ansvar gällande det Varbergs kommun ska erbjuda barn och unga i form av kulturupplevelser och skapande.

Kulturprogram

Kulturgarantin genererar varje läsår ett specifikt kulturprogram för kommunal förskola, grundskola och anpassad grundskola. Kulturprogrammet strävar efter att visa barn och unga ett brett och varierat utbud av kulturaktiviteter.

Aktiviteter inom Kulturprogrammet ska ses som obligatoriska för skolorna att delta i. Detta för ökad likvärdighet samt säkerställandet av att aktiviteter årligen når alla barn och elever inom respektive årgång och verksamhet.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg

Åsa Johnsson

070-948 71 08

asa.johnsson@varberg.se

Självservice & blanketter