Sök

Drama, teater, musikal

Teaterföreställning

Drama och teater är ämnen där sociala förmågor tränas på ett sätt som stärker självkänslan samt modet att ge och ta plats i samspel med andra. Vi arbetar även med manus och du får möjlighet att fördjupa dig i text och textarbete. Musikal är kursen för dig som vill kombinera ämnena sång, dans och teater. Vi tränar alla tre lika mycket!

Drama

I dramaämnet står gruppens deltagare i fokus. Vi arbetar därför med gruppstärkande övningar. Genom lekfulla improvisationer och rollspel lär vi oss mer om kommunikation, samarbete och att våga stå på scen. Vi jobbar med allt från improvisation till text och teater!

Ålder: 7-20 år (ålders och nivåindelning)
Avgift: 1 032 kr/termin

Teater

Tillsammans utforskar vi teaterns magiska värld. Vi jobbar som grupp i ett sceniskt sammanhang och lär oss hur man för sig på scen, om berättandet och får verktyg för att utveckla vårt skådespeleri. Allt från text, karaktärsarbete, röst och rörelse, improvisation, arbetet gentemot publik, gruppstärkande övningar och samarbete ingår. Målet är att utvecklas tillsammans och ha superkul på vägen!

Ålder: 13-20 år (ålders och nivåindelning)
Avgift: 1 032 kr/termin

Musikal  - dans, teater och sång

Introduktion i musikalens värld. Här lär vi oss att jobba tillsammans som grupp i ett sceniskt sammanhang med flera olika uttrycksformer så som teater, sång och dans. Du får även lära dig att stå på scen och arbeta gentemot en publik/mottagare. Vår förhoppning är så klart också att du ska ha väldigt roligt!

Ålder: 10-20 år år (ålders och nivåindelning)
Avgift: 1 032 kr/termin

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

Självservice & blanketter