Sök

Film

filmklappa-kamera-popcorn

Film hanterar hela skapandeprocessen från idé till färdigt verk. Dramaturgi, redigering och kamerateknik men också berättande genom skådespel, regi och manus.

Film

Allt från idé till färdig film. Filmgruppen på Kulturskolan är till för dig som vill stå både framför och bakom kameran. Tillsammans jobbar vi fram manus som vi kan göra film av. Vi både skådespelar, hanterar kameran och redigerar. Det finns inga gränser för vilken form av film vi gör. För varje nytt projekt ställer vi oss frågan: Vad vill du visa och se?

Ålder: 9-20 år (ålders och nivåindelning)
Avgift: 1 070 kr/termin

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

Självservice & blanketter