Sök

Elevavgifter för HT 2022 och VT 2023

Kulturskolans taxor beslutas av kommunfullmäktige, det är bra att vara observant på eventuella ändringar. Avgift gäller per termin och betalas via faktura eller Swish under pågående termin. På Kulturskolan har vi syskonrabatt. Anmälan är bindande och gäller hela terminen. Nedanstående avgifter gäller för HT 2022 och VT 2023.

Skriv tabellbeskrivning här

Elevavgift, per termin

Undervisning i ett valt ämne/instrument. 

1 032 kr

Elevavgift övrigt, per termin

Kör, pianorytmik, brasslek, träblåsrytmik, funkisdrama, kulår, musikteori/gehörslära, teckenkör.

516 kr

Ensemblemedverkan

För dig som inte är studerande på något instrument men ändå vill medverka i ensemblespel.

516 kr

Kulturorkestern, per termin

1 418 kr

K A P - Kulturskolans Avancerade Program

Fördjupningskurs för dig som redan går på Kulturskolan Varberg. Platstillsättning avgörs i samråd med skolans ledning och aktuell pedagog.

1 612 kr

Instrumenthyra, per termin

Uthyrning sker i mån av tillgång och gäller främst stråkinstrument och brassleksinstrument. Läs mer om uthyrning av instrument.

542 kr

Syskonrabatt

50% rabatt för andra barnet. Från och med tredje barnet utgår ingen elevavgift.


Anmälan är bindande och gäller hela terminen. Avgiften betalas i förskott i början av terminen.


Läs mer om betalningsvillkoren.


ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

Självservice & blanketter