Sök

Sjukdom, frånvaro, ledighet

Vid sjukdom eller annan frånvaro meddela oss enligt ett av följande alternativ:

Olovlig frånvaro

Lärarna ringer upp om eleven varit frånvarande utan att meddela sig. Upprepas den olovliga frånvaron mer än tre gånger så stängs eleven av från sin plats. Terminsavgift betalas som vanligt.

Om läraren blir sjuk

Om läraren blir sjuk gör vi allt för att hitta en vikarie. Ibland kan detta vara svårt. Vi försöker då få kontakt med er genom att använda oss av den kontaktinformation som vi fått av er. Glöm inte bort att uppdatera era kontaktuppgifter.

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

Självservice & blanketter