Sök

Elevavgifter

Kulturskolans taxor beslutas av kommunfullmäktige, det är bra att vara observant på eventuella ändringar. Avgift gäller per termin och betalas via faktura under pågående termin. För tredje barnet utgår ingen elevavgift. Anmälan är bindande och gäller hela terminen.

Elevavgifterna faktureras två gånger per läsår, en gång på hösten och en gång på våren. Påbörjad termin betyder att man är tvungen att betala sin avgift. Om betalning inte sker i tid avstängs eleven från undervisning till dess att skulden är reglerad.

Elevavgift

Undervisning i ett valt ämne. Du betalar en elevavgift för varje ämne/instrument. I musikämnet ingår även medverkan i ensemble.

873 kr

Elevavgift övrigt

Kör, rytmik, djembetrummor, svänggänget, drill, drumcorps, brasslek, träblåslek, superblåset, gitarrgrupp, pianostudio.

436 kr

Ensemble

För dig som inte är studerande på något instrument men ändå vill medverka i ensemblespel.

436 kr

Föräldraorkester

Avgift för spel i vuxenorkester.

1200 kr

K A P - Kulturskolans avancerade program

Fördjupningskurs för dig som redan går på Kulturskolan Varberg. Platstillsättning avgörs i samråd med skolans ledning och aktuell pedagog.

1363 kr

Instrumenthyra

Uthyrning sker i mån av tillgång och gäller främst stråkinstrument och brassleksinstrument. Läs mer om uthyrning av instrument.

458 kr

Syskonrabatt

Från och med tredje barnet utgår ingen elevavgift.


 

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

ikon

Självservice & blanketter