Sök

2021-06-03

Kulturskolan återgår till närundervisning i samtliga ämnen

Under pandemin har Kulturskolan i perioder fått ställa om från närundervisning till distansundervisning. Höstterminen 2021 återgår Kulturskolan till närundervisning i samtliga ämnen.

Det betyder att undervisningen under höstterminen sker på Rosenfredsskolan eller på din hemort.

Kan man få distansundervisning om man vill?

Kulturskolan har ambitionen att i först hand bedriva närundervisning. Om du av särskilda skäl ändå vill ha distansundervisning behöver du ställa frågan till din lärare. Läraren bedömer om det är möjligt och ger dig besked.

Vid distansundervisning är det viktigt att du har tillgång till ett stabilt nätverk och teknisk utrustning som möjliggör undervisning i just ditt ämne.

Du kan inte välja distansundervisning i följande ämnen:
- Drama
- Teater
- Musikal
- Dans
- Konst
- Sång
- Kör
- Musiklekämnen
- Ensemble/Orkester