Sök

2021-01-22

Kulturskolan förbereder för återgång till undervisning på plats för yngre elever

Distansundervisningen fortsätter under vecka 4. Paralellt förbereder vi för att återgå till undervisning på plats för elever som är födda 2005 eller senare.

Den 21 januari meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla stängt verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Detta gäller till och med 7 februari men kan komma att förlängas. Dock undantas nu idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare.

Kulturskolan kommer att fortsätta med distansundervisning under vecka 4. Parallellt kommer riskanalyser göras för att successivt kunna återgå till undervisning på plats för elever födda 2005 eller senare på ett smittsäkert sätt.

Äldre elever kommer även fortsatt att ha distansundervisning.