Sök

2021-01-21

Nya rekommendationer för aktiviteter som riktar sig till barn och unga

Idag, den 21 januari meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla stängt verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Detta gäller till och med 7 februari. Dock undantas nu idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare. Undantaget gäller både utomhus- och inomhusaktiviteter.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten lyfte fram att fritidsaktiviteter och motion är viktigt för folkhälsan, speciellt när det gäller barn och unga. Folkhälsomyndigheten poängterade att verksamheten måste bedrivas på ett smittsäkert sätt i enlighet med gällande föreskrifter och råd.

Varbergs kommun samråder nu med övriga hallandskommuner, Länsstyrelsen och med smittskyddsansvariga på Region Halland. Beslut om hur de nya rekommendationerna kommer att appliceras på kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun beräknas vara fattat under fredag eftermiddag/kväll.