Sök

2021-02-05

Varbergs kommun återupptar fritidsaktiviteter för gymnasieungdomar

Den 4 februari meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla stängt verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Men nu undantas även idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter riktade till gymnasieungdomar. Varbergs kommun kommer att återuppta aktiviteter för denna grupp successivt från och med måndag 8 februari.

Sedan två veckor har Varbergs kommun successivt återupptagit aktiviteterna för barn upp till högstadieåldern enligt tidigare rekommendation. Under torsdagen meddelade regeringen att de utökar undantaget så att det även omfattar ungdomar i gymnasieåldern, födda 2002 eller senare.

Med anledning av detta samrådde Varbergs kommun med övriga hallandskommuner, Länsstyrelsen samt Region Halland under torsdagen och fredagen. Nu har kommunerna enats om en inriktning för att öppna upp successivt enligt regeringens rekommendation - men efter lokala förutsättningar.

Det formella beslutet om att öppna upp aktiviteter för gymnasieungdomar beräknas fattas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Språng under fredagskvällen eller lördagen.

Beslutet innebär att Kulturskolan kan börja planera för att återuppta undervisning och även för äldre ungdomar.

Mer information kommer via Studyalong.