Sök

2020-09-29

Aktiv senior förbereder för att öppna mötesplatser

Aktiv senior har fått klartecken att öppna upp sina mötesplatser och frivilligverksamhet i liten skala. Nu påbörjas förberedelserna genom riskbedömning av samtliga mötesplatser och aktiviteter.

Den 16 mars stängdes Aktiv seniors fysiska mötesplatser med anledning av covid-19, samtidigt pausades all verksamhet som genomfördes av frivilliga seniorer. Nu har Aktiv senior fått klartecken att börja förbereda för att återöppna mötesplatserna i liten skala.

- Vi tror att detta blir ett glädjande besked för många seniorer. Men det är viktigt att komma ihåg att vi snabbt kan behöva fatta nya beslut om smittläget förändras. Vi måste alla hjälpas åt att begränsa smittan genom att hålla avstånd och säkra god handhygien, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden som genom ett ordförandebeslut gör öppnandet möjligt.

Riskbedömning tillsammans med frivilliga

Tillsammans med de frivilliga seniorerna kommer Aktiv seniors medarbetare att göra riskanalyser inför varje aktivitet och mötesplats för att säkerställa att det går att hålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer för exempelvis avstånd och handhygien.

Viktig del i vardagen

Sedan pandemin bröt ut har Aktiv senior haft en tät dialog med sin målgrupp om hur de upplever situationen under pandemin.

- Många känner sig fråntagna sitt vardagliga liv, där mötesplatserna ofta är en viktig del. För de seniorer som lever själva är det en ännu större negativ faktor som bidrar till ökad känsla av ofrivillig ensamhet och isolering, säger Mari Hagborg Lorentzon, chef för fritidsavdelningen.

Målsättningen är att kunna hålla de första aktiviteterna på mötesplatserna i början av november. Aktivitetsprogrammet för oktober månad kommer att genomföras som planerat.

Aktivitetsprogram Aktiv senior - oktober

Läs mer om Aktiv seniors verksamhet