Sök

Detta är Aktiv senior

Att bli pensionär innebär för många mer tid för intressen och socialt umgänge, att kunna göra det som inte hunnits med under det yrkesverksamma livet. Inom Aktiv senior hittar du inspirerande mötesplatser och aktiviteter för seniorer som arrangeras runtom i hela kommunen.

Gruppbild med två äldre par.

Mötesplatser och aktiviteter ska finnas där människor bor, både i centrum och på landsbygden. Uppdraget för Aktiv senior är att utveckla det utbud och verksamhet som finns för seniorer i Varbergs kommun - och vi gör det tillsammans med dig som är senior. Har du en idé om något du vill arrangera på din ort? Hör av dig till oss!

Bakgrund

År 2017 beslutade Varbergs kommunfullmäktige att ett helhetsgrepp skulle tas om mötesplatser och aktiviteter för kommunens samtliga seniorer, både i centrum och på landsbygd. Det blev startskottet för Aktiv senior.

Under våren 2018 genomfördes dialogmöten med målgruppen för att undersöka vad som är viktigt för att ha ett gott liv som senior. Resultatet visade att hälsa, gemenskap och känsla att vara behövd är tre viktiga faktorer. Utifrån detta lades sedan en grund för verksamhet och aktiviteter.

Uppdraget

Aktiv seniors olika delar är frivilligverksamheten, mobila teamet samt att vara ett informationsnav för hela utbudet för seniorer i Varbergs kommun. Informationsnavet kartlägger och informerar om befintliga aktiviteter utförda av andra aktörer och organisationer. Verksamheten har ett folkhälsoperspektiv, bygger på kommunens vision och skapas tillsammans med målgruppen.

Aktiv senior arbetar aktivt för att bidra till en positiv syn på åldrandet, utan att ducka för det svåra, samt att motverka fördomar, stereotyper och diskriminering av äldre.

Förutom regelbundna dialogmöten har verksamheten skapat en referensgrupp som träffas regelbundet där verksamheten bollar idéer och även tar med sig idéer från medlemmarna.

Forskning, evaluering och nätverk

Från hösten 2018 till hösten 2020 kommer följeforskning utvärdera verksamheten. Följeforskningen görs med hjälp av verksamhetsstatistik, enkäter och gruppintervjuer. Slutrapport presenteras hösten 2020. Aktiv seniors referensgrupp bidrar kontinuerligt till spridning av forskningsresultaten genom medlemmarnas nätverk och verksamheter.

Aktiv senior har ett nära samarbete med Göteborgs universitet genom AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa. Aktiv senior finns representerat i AgeCaps referensgrupp vars uppgift är att kontinuerligt bidra med erfarenheter och kunskap från praktisk verksamhet, för att generera nya forskningsfrågor och forskningsprojekt inom AgeCap.Vi träffar även regelbundet Varbergs kommunala pensionärsråd för att skapa möjligheter till att samverka med föreningarna.

Har du frågor eller skulle vilja vara med i Aktiv seniors referensgrupp?
Kontakta aktivsenior@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Koordinator

Ingela Nilsson
0340 - 880 00
ingela.nilsson@varberg.se

Självservice & blanketter