Sök

Vill du bli frivillig?

Pausad verksamhet

Från och med måndag 16 mars är Aktiv seniors verksamhet pausad med anledning av coronaviruset. Alla mötesplatser hålls stängda och alla aktiviteter är inställda. Beslutet är taget för att minska spridningen och i omsorg om seniorer som Folkhälsomyndigheten identifierat som en riskgrupp. Mer information om beslutet.länk till annan webbplats

Har du ett stort hjärta och känner att du vill göra en insats för en annan människa? Du kan förgylla en persons vardag genom att vara aktiv inom kommunens frivilligverksamhet.

Frivilligverksamhet innebär att du ger andra människor av din tid och ditt engagemang.

Vill du göra en insats?

I Varbergs kommun finns en omfattande frivilligverksamhet för äldre. De frivilliga insatserna ersätter inte befintlig verksamhet i kommunen utan ses som ett komplement. Våra frivilliga gör betydande insatser inom olika verksamheter, oftast i grupp men även enskilda insatser.

Frivilliga finns på mötesplatser, dagverksamheter, anhörigstödet, dagcentraler, särskilda boenden, hemtjänst samt stöd i anslutning till trygghetsboende. En frivillig kan bidra med sina insatser genom exempelvis café- och underhållningsverksamhet, promenader, gympa. All frivilligverksamhet syftar till att bidra till gemenskap, delaktighet och glädje.

Som frivillig undertecknar du en överenskommelse som inkluderar tystnadslöfte samt en olycksfallsförsäkring.

Ingen ekonomisk ersättning utgår men årligen arrangeras en hemlig resa, inspirationsdag och julbuffé som en uppskattning för insatserna.

Du kan få tips och idéer samt låna aktivitetsmaterial från Inspirationslokalen, Rödaledstigen 6 på Apelvikshöjd.

Frivilliga får regelbundet stöd och hjälp av personal. Din insats behövs! 

ikon

Kontakta oss

Koordinator frivilligverksamheten

Ingela Nilsson

0340-883 47

ingela.nilsson@varberg.se

Självservice & blanketter