Sök

Mötesplatser utanför staden

Hamn- och gatuförvaltningen har under de senaste åren utvecklat mötesplatser på mindre orter i kommunen och på landsbygden. I dialog med lokala grupper har vi förbättrat befintliga mötesplatser.

Hamn- och gatuförvaltningen har investeringspengar för ett antal år framåt för att utveckla mötesplatser i serviceorter och på landsbygd.

Ansökan

Nu kan ni anmäla intresse för att ta del av 2021- och 2022-års investeringsmedel för att utveckla en mötesplats där din förening verkar. I år söker vi två platser.
Ansökan görs via e-tjänsten:
Mötesplatser och serviceorter och landsbygd Länk till annan webbplats.

Mötesplats i Veddige

En ny mötesplats har byggts för att utveckla området kring station med bland annat sittplatser, planteringar, ny toatlettbyggnad och cykelparkeringar, för att förenkla för pendlare.

Parken på Spåret i Tvååker

I centrala Tvååker har det byggts en mötesplats i form av en park och en lekplats med tågtema, förbättrad hållplats och ny toalettbyggnad. Mötesplatsen utvecklades i dialog med bland andra Positiva Tvååker.

Carussodammen i Sibbarp

I dialog med vägföreningen har vi rustat upp mötesplatsen vid Carussodammen. Den nya mötesplatsen invigdes Länk till annan webbplats. 2018.

Valinge mötesplats

I Valinge har vi i dialog med bygdelaget tagit fram ett vindskydd, klätternät och en grillplats i anslutning till lekplatsen invid kyrkan.

Trollskog i Gunnarsjö

En ny mötesplats ersätter den tidigare lekplatsen i området intill Gunnarsjö kyrka. Mötesplatsen ligger vackert intill en skogsslänt och två trätroll välkomnar varmt alla besökare. Det finns en grillplats med en öppen paviljong som ger sol-, regn- och vindskydd. Det finns även en plan gräsyta där man kan spela fotboll eller ordna fester och evenemang som till exempel loppis.
Ritning över området Länk till annan webbplats.

Grönska i Bua

Vid platsen för en ny bussvändslinga i Bua har en park anlagts med nya träd, oxelhäck, planteringar och bänkar.

Mötesplats i Skällinge

En central plats som idag är avställd väg-/asfaltsyta nära kyrkan har gjorts iordning för att bli finare, grönare och mer attraktiv.

Informationskarta i Kungsäter och Gunnarsjö

I Kungsäter och Gunnarsjö har vi bekostat en karta över trakten som visar på intressanta platser att besöka. Dessutom fick orten hjälp med viss belysning och med bättre beläggning på stigarna i den s.k. Rhododendrondalen.

Ekparken i Rolfstorp

I Rolfstorp har vi i samverkan med Vi i Rolfstorp färdigställt en park nära ortens affär, den s.k. Ekparken. Parken har belysning mot en ståtlig gammal ek, bänkar, grillplats och mjuka vallar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter