varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Mötesplatser utanför staden

Är du nyfiken på att göra en utflykt eller bara besöka en ny mötesplats? Hamn- och gatuförvaltningen har under de senaste åren utvecklat mötesplatser på mindre orter i kommunen och på landsbygden. I dialog med lokala grupper har vi förbättrat befintliga mötesplatser.

Carussodammen i Sibbarp

I dialog med vägföreningen har vi rustat upp mötesplatsenlänk till annan webbplats vid Carussodammen. Den nya mötesplatsen invigdeslänk till annan webbplats på nationaldagen den 6 juni 2018.

Valinge mötesplats

I Valinge har vi i dialog med bygdelaget tagit fram ett vindskydd, klätternät och en grillplats i anslutning till lekplatsen invid kyrkan.

Trollskog i Gunnarsjö

En ny mötesplats ersätter den tidigare lekplatsen i området intill Gunnarsjö kyrka. Mötesplatsen ligger vackert intill en skogsslänt och två trätroll välkomnar varmt alla besökare. Det finns en grillplats med en öppen paviljong som ger sol-, regn- och vindskydd. Det finns även en plan gräsyta där man kan spela fotboll eller ordna fester och evenemang som till exempel loppis.
Ritning över områdetlänk till annan webbplats

Grönska i Bua

Vid platsen för en ny bussvändslinga i Bua har en park anlagts med nya träd, oxelhäck, planteringar och bänkar.

Mötesplats i Skällinge

En central plats som idag är avställd väg-/asfaltsyta nära kyrkan har gjorts iordning för att bli finare, grönare och mer attraktiv.

Informationskarta i Kungsäter och Gunnarsjö

I Kungsäter och Gunnarsjö har vi bekostat en karta över trakten som visar på intressanta platser att besöka. Dessutom fick orten hjälp med viss belysning och med bättre beläggning på stigarna i den s.k. Rhododendrondalen.

Ekparken i Rolfstorp

I Rolfstorp har vi i samverkan med Vi i Rolfstorp färdigställt en park nära ortens affär, den s.k. Ekparken. Parken har belysning mot en ståtlig gammal ek, bänkar, grillplats och mjuka vallar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter