Sök

Ungdomsinflytande

Gör DIN röst hörd! Dina åsikter, tankar och idéer är grunden för det arbete vi gör för unga i Varberg. Ett sätt för dig att påverka vad som händer i kommunen är att gå med i Centralgruppen, ett annat att engagera dig i Demokratiforum för ungdomar.

​Centralgruppen

Centralgruppen är öppen för alla ungdomar i kommunen mellan 15 och 25 år. Gruppen träffas regelbundet för att tillsammans med någon av kommunens ungdomsutvecklare diskutera frågor som rör ungdomar i kommunen. En av dess huvuduppgifter är att ta emot och behandla ansökningar till Idécentralen.

Dessutom träffar Centralgruppen varje termin politiker från kultur- och fritidsnämnden. Vid dessa träffar kan ungdomarna direkt föra fram åsikter och förslag och också få ta del av politikernas syn på olika frågor

Vill du vara med och påverka vad som händer i kommunen? Vill du vara delaktig i arbetet med att göra Varberg till en bättre kommun för unga? Då är Centralgruppen något för dig! Maila eller ring till någon av våra ungdomsutvecklare om du vill vara med eller om du vill veta mer.

Demokratiforum för ungdomar

Ett annat sätt att att påverka vad som händer i Varbergs kommun är genom Demokratiforum för ungdomar. Där får du som ung möjlighet att lyfta dina frågor och åsikter direkt till politiker som i sin tur får pröva sina tankar och idéer om Varberg och Varbergs framtid tillsammans med dig. Demokratiforum för ungdomar blir då en dialog utifrån ett demokrati- och invånarperspektiv, där ungas synpunkter bemöts, diskuteras och återkopplas.

Syftet är att fånga ungdomars kreativa idéer för att utveckla Varberg och ge förutsättningar och möjligheter för dig osm ung att påverka din vardag. Demokratiforum för ungdomar är ett verktyg för att minska avståndet mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen.

Låter det intressant? Läs mer och anmäl dig till Demokratiforum här!

ikon

Kontakta oss

Ungdomsutvecklare

Angelina Sahlgren Söder

072-151 61 96

angelina.sahlgren.soder@varberg.se


Annika Persson

070-535 47 38

annika.persson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter