Sök

Skicka in en lovaktivitet

Aktiviteter som skickas in senast den 11 oktober är garanterade en plats i programmet och i marknadsföringen. Därefter fyller vi på den digitala listan löpande. Dock kan vi inte garantera att aktiviteter som inkommer efter deadline kommer med på exempelvis affischer och i utskick.

Lovprogrammen innehåller aktiviteter som anordnas av föreningar, institutioner och studieförbund, aktiviteter från kommersiella aktörer inkluderas inte.

Programmet marknadsförs genom bland annat nyheter på kommunens webbplats, pressutskick, affischer, sociala medier och utskick till skolor. Alla arrangörer tar också ett gemensamt ansvar för att marknadsföra lovprogrammet i sina egna kanaler.

ikon

Kontakta oss

För mer information och frågor kontakta:

Sonny Enell, producent scen och program barn
E-post: sonny.enell@varberg.se
Telefon: 076-899 57 11

Självservice & blanketter