Sök

Söndag 25 oktober - program

Kulturhuset Komedianten med restaurang öppnar

9.00

 

Women´s power to stop war - 100 år av kvinnors kamp för fred

9.30-10.00

För 100 år sedan samlades över 1000 kvinnor i Haag. De krävde ett stopp på första världskriget och de krävde rösträtt. De lade grunden till Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Kvinnors fredsarbete har genom historien osynliggjorts och avfärdats trots dess tidiga och radikala tankar och metoder. Vad har hänt på 100 år? IKFF:s ordförande, Malin Nilsson, inleder dagen. Sång av Tina Wilhelmsson.

 

Women’s power to stop war

10.00-10.45

Har vi makten att förändra världen? Vi välkomnar dig att lyssna på korta föredrag med framstående aktivister för fred och kvinnors rättigheter.

Avslutas med Spoken Word

 

Deltagare: Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria; Annie Matundu Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo; Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun.

Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Språk: Engelska

 

Great leaders can change the world

11.00-12.00

Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik. Vad innebär det? Det är fortfarande nästan uteslutande män som både leder krig och förhandlar om fred. Samtidigt är kvinnor över hela världen aktivister för fred och frihet. Vilka konsekvenser får det? Hur arbetar regeringen med en feministisk utrikespolitik? Hur ska arbetet med fred och säkerhet verka för kvinnors rättigheter? Efterföljande samtal med representant från Sverige; Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria och Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun. Avslutas med Spoken Word

 

Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Språk: Engelska

 

Demokratiska republiken Kongo

12.45-13.30

Demokratiska republiken Kongo (DRK) har en blodig historia av kolonialism och diktatur. Än idag pågår konflikter i landet. Kvinnor och barn är mest utsatta för det systematiska och strategiska våldet, tvångsförflyttningar och övergrepp. Många av oss går runt med en del av kriget i vår mobil, som innehåller konfliktmineraler från DRK:s gruvor. Att skapa fred när krigsbrott och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna är en del av vardagen, är inte enkelt. Men det finns vägar att gå. Vad behövs för att skapa fred och säkerhet i landet? Vilken roll har det civila samhället?

 

Deltagare: Marcel Mulombo från Varbergs FN-förening, från DR
Kongo; Annie Matundu Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo

Moderator: Beatrice Kindembe, styrelseledamot Afrosvenskarnas Riksförbund

Arrangör: Svenska FN-förbundet och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Språk: Engelska

 

Interreligiöst fredsarbete – panelsamtal

13.45-14.15

Vilka utmaningar och möjligheter finns i religionernas samverkan och dialog? Vilka ringar på vattnet gav Vägra hata, när ledare för religiösa grupper i Sverige tog avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet?

 

Deltagare: Peter Borenstein och Yasser Hammoud, Interreligiösa rådet Göteborg; Karin Wiborn, Sveriges kristna råd; Yassir Awlin Singh, Unga som tror/Interreligiösa centret Göteborg mfl.

Moderator: Elias Lomfors Carlberg, samordnare Sveriges interreligiösa råd

Arrangör: Sveriges kristna råd i samarbete med Sveriges interreligiösa råd; Svenska kyrkan Göteborgs stift; Interreligiösa centret Göteborg och Tillsammans för Sverige
Språk: Svenska

 

Interreligiöst fredsarbete - workshop med Tillsammans för Sverige

14.15-15.15

Tillsammans för Sverige är ett arbete på Fryshuset som vill ge ungdomar verktyg för interreligiös dialog. Vi får höra personliga berättelser av tre unga från tre olika religioner. Workshopen leds av bland andra Noomi Gustafsson och Yasmine Moslih Launing från Tillsammans för Sverige.

 

Arrangör: Sveriges kristna råd i samarbete med Svenska kyrkan och Interreligiösa centret Göteborg

Språk: Svenska

 

Sammanfattning av Internationellt Fredsforum Varberg och avslutning

15.30-16.00

 

Avslutningskonsert: Till freds – med Karin Dahlberg och Bernt Wilhelmsson

17.30-18.30

Till freds – sopranen Karin Dahlberg och pianisten Bernt Wilhelmsson

 


Program för barn och unga på Komedianten

 

Öppen verkstad: Pärla för fred

12.00–16.00

Hur ser fred ut? Vilka symboler, färger och mönster finns och används i världen för att visa fred? Vi skapar i pärlplatteteknik och annat kul.

Ålder: Från 4 år.

Plats: Konstverkstan

 

Nycirkus/Teater/Musik: Resan till Apolonien

13.00

En tvärkonstnärlig föreställning i ett unikt samarbete mellan cirkus, musik och teater. Om migration och utanförskap berättad med cirkuskonster så som akrobatik, rockringar, jonglering, luftring och sprudlande världsmusik från Apolonia.

Ålder: Familjeföreställning.

 

Sagor med Pappoteket

14.30–15.00

Hälsa på i sagornas värld tillsammans med Pappoteket som bjuder på en rolig och spännande sagostund. Barnen får en bok som gåva. Pappoteket Halland är ett läsfrämjande projekt mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Hallands bibliotek.

Ålder: Från 3 år.

Plats: Sagorummet, entréplan

 

Öppettider Kulturhuset Komedianten

Stadsbiblioteket 9.00 – 19.00

Varbergs Konsthall 9.00 – 19:00

Konstverkstan 12.00 – 16.00

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter