Månad 1 • Registrering • Stat

Anmäla flytt till Sverige och bli folkbokförd

Folkbokföringen och det svenska personnumret är viktigt i många sammanhang. Det är bland annat ett krav för få ett svenskt id-kort och för att kunna lista sig på en vårdcentral.

Oavsett om en person beviljas uppehållstillstånd på plats i Sverige, kommer som kvotflykting eller kommer som anhörig till någon som bor här, behöver hen snarast möjligt anmäla sin flytt till Sverige hos Skatteverket för att kunna bli folkbokförd och få ett personnummer. För att göra flyttanmälan ska personen/samtliga medlemmar i familjen gå till Statens servicecenters servicekontor, även barn behöver följa med. Det är viktigt att ta med sig sitt beslut om uppehållstillstånd och UT-kort, men också andra dokument så som pass, födelsebevis för barn, eventuellt vigselbevis och ett hyreskontrakt eller ett papper där det står var man bor.

När flytten till Sverige är anmäld blir personen folkbokförd. Det kan ta upp till 18 veckor innan Skatteverket har handlagt ärendet och skickar ett folkbokföringsbeslut. Datum för folkbokföring gäller dock från den dag anmälan gjordes. Beslutet skickas på posten och i samma brev får personen även sitt personnummer.

Anvisade nyanlända får hjälp med att anmäla flytt till Sverige och bli folkbokförda av någon på kommunens integrationsenhet.

Den som tidigare varit folkbokförd i en annan kommun ska göra en flyttanmälan (adressändring) hos Skatteverket för att bli folkbokförd i Varberg.

Senast publicerad:

Ordlista

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.

På Statens servicecenters servicekontor kan medborgare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Alla som har uppehållstillstånd i Sverige – både vuxna och barn – behöver ha ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som visar vilken typ av uppehållstillstånd personen har. Ett UT-kort är inte en svensk id-handling.