Månad 1 • Registrering • Stat

Ansöka om familjeåterförening

En del nyanlända har familj som är kvar i hemlandet eller befinner sig någon annanstans. Om familjemedlemmar vill återförenas med sin anhörig och bo i Sverige behöver de få ett uppehållstillstånd före flytten. Det är Migrationsverket som handlägger detta.

Att få ett uppehållstillstånd på grund av att det finns en anhörig i Sverige brukar kallas för familjeåterförening. Det är oftast bara make, maka, sambo, registrerade partner och egna barn under 18 år som kan få uppehållstillstånd för familjeåterförening. Undantag finns men då krävs särskilda skäl och att den anhörige i Sverige har ett permanent uppehållstillstånd.

Det är familjemedlemmarna som vill komma till Sverige som behöver ansöka om uppehållstillstånd – inte den som är på plats här redan. Ett sätt att förenkla kontakten med Migrationsverket och hanteringen av processen är att familjemedlemmen som ansöker ger fullmakt till sin släkting i Sverige så att hen kan hjälpa till. Nyanlända vuxna får inte hjälp med ansökningar om familjeåterförening av kommunen. Ensamkommande barn med uppehållstillstånd får däremot hjälp med detta, antingen av socialtjänsten eller av den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Försörjningskrav

För att få ett uppehållstillstånd för familjeåterförening krävs att personen i Sverige kan försörja sig själv, eventuella andra personer i hushållet och den familjemedlem som vill flytta hit. Man behöver också ha en bostad som är tillräckligt stor för alla att bo i. Detta brukar kallas för att det finns ett försörjningskrav.

Undantag försörjningskrav

Försörjningskravet gäller inte för barn under 18 år som har föräldrar som ansöker om att få flytta till Sverige för familjeåterförening. Det gäller heller inte för en nyanländ person vars familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från den dag då personen själv fick uppehållstillstånd eller skyddsstatus. För anhöriga till kvotflyktingar gäller i stället tre månader efter ankomstdatum i Sverige. Eftersom de flesta, i alla fall till en början har svårt att klara försörjningskravet, ökar möjligheterna till familjeåterförening om ansökan görs inom de tre månaderna.

Vanliga frågor från nyanlända

De behöver ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket, det är bara de som kan ta beslut om att de får komma hit. Har du frågor kring hur det fungerar och vad som gäller ska du kontakta Migrationsverket. Ibland har Svenska kyrkan eller Röda korset möjlighet att hjälpa till med vissa delar.

Senast publicerad:

Ordlista

Definitionen på ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare för att ansöka om asyl.

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.