Månad 1 • Fritid • Övrigt

Hitta i Varberg

Om du ska boka ett möte med en nyanländ person är det alltid bra att uppge en fullständig adress, samt namn och kontaktuppgifter till den som personen ska träffa. Då blir det lättare att ta hjälp av en granne, bekant eller någon förbipasserande.

Det kan vara bra att tänka igenom vad någon som ännu inte hittar i Varberg behöver för att komma till rätt plats. Kanske behöver du möta upp personen på hållplatsen eller i entrén. Bor personen utanför centrum kan det vara bra att ta en snabb koll i busstidtabellen för att säkerställa att det går att ta sig till mötesplatsen i tid.

Anvisade nyanlända som har möten som bokas av någon på kommunens integrationsenhet får hjälp med att ta sig till mötet.  

Senast publicerad:

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)