Månad 1 • Etableringsprogram • Stat

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Första steget för att kunna ta del av integrationsinsatser genom Arbetsförmedlingen (så som SFI, samhällsorientering och praktik) är att skriva in sig som arbetssökande.

Personer som har bank-id kan skriva in sig digitalt. De som saknar bank-id eller som behöver hjälp av andra skäl kan besöka Statens servicecenters servicekontor.

Efter inskrivningen hör Arbetsförmedlingen av sig och bokar ett så kallat planeringssamtal. De flesta nyanlända deltar i en kartläggningsfas (tar vanligtvis 1-2 månader) och skrivs därefter in i etableringsprogrammet. Etableringsprogrammet innehåller flera olika insatser beroende på vilka förutsättningar personen har.

Anvisade nyanlända får hjälp med att skriva in sig på Arbetsförmedlingen av någon på kommunens integrationsenhet

Senast publicerad:

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

För att kunna delta i etableringsprogrammet ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning med målet att deltagaren ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin försörjning. Deltagarna får ersättning för sin medverkan i olika insatser.

På Statens servicecenters servicekontor kan medborgare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.