Månad 1 • Skola • Kommun

Språkstöd och studiehandledning i skolan

Elever som inte kan svenska har rätt till studiehandledning på sitt språk. Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som finns i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Det är rektorn som är ansvarig för att eleverna på hens skola får den studiehandledning de har behov av, och rätt till. Studiehandledningen utförs av modersmålslärare. De är anställda på kommunens enhet flerspråkighet men jobbar i kommunens skolor. Enheten har cirka 40 modersmålslärare som tillsammans talar fler än 20 olika språk. Studiehandledarens roll är att stötta eleven i den ordinarie undervisningen och vara en länk mellan eleven och hens lärare.

Enhet flerspråkighet erbjuder också språkstöd för barn som börjar förskolan. Språkstödet talar barnets modersmål och fungerar som en länk mellan barnet och förskolans personal samt föräldrarna och personalen under den första tiden i förskolan.

Vanliga frågor från nyanlända

Ja, det är möjligt att få studiehandledning på språket barnet haft under sin tidigare skolgång.

Senast publicerad:

Kontakt

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14
432 41 Varberg

0340-880 00