Månad 1 • Bostad • Övrigt

Teckna hemförsäkring

Många hyresvärdar kräver att hyresgästen har en hemförsäkring. I samband med en flytt behöver de flesta dessutom teckna elavtal och skaffa ett internetabonnemang och då kräver en del företag att kunden har ett personnummer.

Det är mycket som behöver göras i samband med en flytt och en del saker fungerar annorlunda i Sverige än vad det gör i andra länder. Detta gör att det kan vara svårt för någon som är ny i landet att veta vad som krävs och hur hen ska ordna det som behövs.

Innan anvisade nyanlända flyttar in i den bostad som kommunen erbjuder utrustas den med det allra nödvändigaste, såsom sängar, köksbord och soffa. Efter inflyttningen hjälper en mottagningssamordnare på kommunens integrationsenhet till med att teckna nödvändiga avtal och installera internet. De visar också hur utrustningen i bostaden, som till exempel tvättmaskinen, ska användas.

Vanliga frågor från nyanlända

Om du eller ditt barn råkar förstöra något i lägenheten kan det bli väldigt dyrt att reparera. Om du har en hemförsäkring behöver du bara betala en liten del av kostnaden. Hemförsäkringen gäller även för saker i ditt hem. Till exempel om du har köpt en ny tv och den går sönder.

Hemförsäkringen gäller bara så länge du betalar för den. Om du har en försäkring men inte betalat fakturan slutar den gälla.

Om du vet vilket försäkringsbolag du har eller har haft en försäkring hos kan du kontakta dem och fråga. 

Du betalar för den el du använder. Om du betalar för uppvärmningen av din lägenhet kan det bli stor skillnad på hur mycket du ska betala på sommaren och på vintern. Dessutom kan priset på el gå upp och ner.

Senast publicerad:

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.