Månad 1 • Registrering • Stat

Uppehållstillståndskort

Alla som har uppehållstillstånd i Sverige behöver ha ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som visar vilken typ av uppehållstillstånd de har. Det gäller både vuxna och barn.

Ett UT-kort är inte en svensk id-handling. Det är inte heller samma sak som de LMA-kort asylsökande får.

Kvotflyktingar har inte alltid UT-kort när de kommer till Sverige. Då hjälper kommunens integrationsenhet till att boka tid hos Migrationsverket. De tar bild och fingeravtryck till kortet och skickar sedan hem det med posten när det är klart.

Om ett UT-kort blivit stulet eller tappats bort ska det anmälas till Polisen. För att göra ett nytt kort behöver man ha med sig en kopia av polisanmälan till Migrationsverket.

Senast publicerad:

Ordlista

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.