Månad 2-5 • Etableringsprogram • Stat

Aktiviteter i etableringsprogrammet

Vilka aktiviteter och insatser etableringsprogrammet fylls med ser olika ut för olika individer. De allra flesta börjar med SFI på Folkuniversitetet och med att gå SO:n. Sedan tillkommer andra aktiviteter som data- och mattekurs eller praktik.

Många har SFI som en aktivitet under hela programtiden men har man god studievana eller börjat lära sig svenska innan och blir klar med SFI kan man fortsätta med kursen svenska som andra språk (SVA). Ibland kommer en elev inte vidare i den vanliga SFI-undervisningen då finns andra alternativ såsom praktisk SFI eller möjlighet att läsa SFI på folkhögskola. När man fått grundkunskap i svenska kan man välja att pröva ett yrke genom att göra praktik och sedan läsa en yrkesutbildning. Vad en deltagare gör kan alltså se väldigt olika ut från person till person. I många kurser och utbildningar sker delar av undervisningen på distans och eller innebär att man ska studera på egen hand. Så även om man har 100% program är det inte alltid all tid är schemalagd. En del utbildningsinsatser drivs av kommunens vuxenutbildning medan andra utförs av externa utbildningsföretag som arbetsförmedlingen anlitar.

Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med deltagaren bestämmer vilka aktiviteter och insatser deltagarens ska ta del av. När man kommit överens om detta skrivs det in i deltagarens planering. Planeringen kan man se när man loggat in på Mina sidor på Arbetsförmedlingens hemsida.

Det finns inte en särskild arbetsförmedlare som är kopplad till respektive deltagare. Enklare frågor kan man få hjälp med på Statensservice center men vill man prata med en arbetsförmedlare behöver man ringa Arbetsförmedlingen. För deltagare i etableringsprogrammet finns en särskild spåklinje där man kan få prata med en arbetsförmedlare på; arabiska,persiska, somaliska eller tigrinja.

När Arbetsförmedlingen tagit beslut om att en deltagare ska delta i en viss aktivitet skickar de beslut om detta till deltagaren. Sedan är det den som anordnar utbildningen som ska skicka ut en kallelse eller ta kontakt med den som ska gå kursen för att informera om själva kursen, tid och plats mm. Det är vanligt att den kommer en tid efter att Arbetsförmedlingen skickat ut brevet med beslutet.

Senast publicerad:

Ordlista

Svenska för invandrare (ofta förkortat SFI) är en kvalificerad språkutbildning i svenska som ger betyg på olika nivåer. Det är kommunen som ansvarar för att erbjuda SFI och undervisningen är gratis för den som deltar.

SO är en förkortning av samhällsorientering. Samhällsorientering är en kurs som ger en introduktion till det svenska samhället. Kursen sker i dialogform och på ett språk som deltagaren behärskar väl. Kursen ger inget betyg men deltagaren får ett intyg när kursen är genomförd. Det är kommunen som ansvarar för att erbjuda SO och den är gratis för den som deltar.

Utbildningsplikt innebär att man behöver studera under sin etableringstid. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer vems om omfattas av utbildningsplikt.