Månad 2-5 • Registrering • Övrigt

Ansöka om bankkonto och bank-id

Alla vuxna behöver bankkonto för att kunna ta emot utbetalningar och betala sina räkningar.

Banken måste säkerställa att deras kunder förstår de tjänster som erbjuds. Det kan därför vara svårt att öppna konto på egen hand kort efter ankomsten till Sverige. Ibland räcker det med att en vän eller släkting följer med till banken och översätter, men banken kan neka en person att bli kund om de inte kan kommunicera med personen. För att öppna bankkonto behövs dessutom ofta ett svenskt id-kort. En del banker har också krav på att kunden ska kunna svenska eller engelska för att få tillgång till digitala banktjänster.

Personer som anvisas till kommunen får hjälp med att boka bankbesök och öppna bankkonto av kommunens integrationsenhet.

När en nyanländ person fått ett bankkonto behöver hen anmäla kontonumret till Försäkringskassan för att bidrag som till exempel bostadsbidrag och barnbidrag ska betalas ut till kontot. Den som får ekonomisk hjälp av socialtjänsten ska lämna kontonumret till sin handläggare.

För många nyanlända kan det underlätta att ansöka om autogiro för återkommande fakturor för till exempel hyra och el. Detta gäller särskilt personer som inte har tillgång till internetbank eftersom man då måste betala sina räkningar på plats på banken.

Vanliga frågor från nyanlända

Bank-id är en elektronisk identitetshandling, även kallad e-legitimation. Bank-id är ett enkelt sätt att identifiera sig för att till exempel ingå avtal och elektroniskt skriva under betalningar på internet. Med bank-id kan du till exempel logga in på Mina sidor på Försäkringskassan och se vilka utbetalningar som har gjorts, eller är på gång. Att använda elektronisk underskrift via Bank-id är juridiskt bindande på samma sätt som en fysisk underskrift.

Senast publicerad:

Obs!

Det är lätt att tro att kontonummret är numret som står på betalkortet.

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)